• Louis van Oort

Beeldvormende bijeenkomst met infomarkt en buffet

GELDERMALSEN De gemeente Geldermalsen houdt een speciale beeldvormende bijeenkomst van dinsdag 20 september. Het onderwerp is de inclusieve gemeente, vertaald naar 'Iedereen doet mee'. Naast de beeldvormende avond is er een informatiemarkt en netwerkborrel.

Tijdens een beeldvormende avond worden beleidsonderwerpen samen met inwoners en ambtenaren besproken en van meerdere kanten belicht. Deze keer staan middag en avond in het teken van 'Iedereen doet mee'. Bij Iedereen doet mee is het vanzelfsprekend dat alle inwoners er bij horen. Het maakt niet uit welke achtergrond of beperking (fysiek, verstandelijk, psychisch, financieel en sociaal) iemand heeft. Een gemeente waar iedereen meedoet aan de samenleving heet een inclusieve gemeente. Het gaat over bewustwording en het aanpakken van sociale en fysieke drempels die inwoners ervaren bij wonen, werk, inkomen, onderwijs en vrije tijdsbesteding. Alle inwoners zijn welkom om mee te praten en mee te denken.

Het programma van de bijeenkomst luidt als volgt:

15.00 - 18.00 uur Informatiemarkt: plein voor gemeentehuis, Kuipershof 2, Geldermalsen. 18.00 - 19.00 uur Netwerkbuffet: in gemeentehuis. 19.00 - 20.00 uur Beeldvormende avond deel 1 Iedereen doet mee (inclusieve gemeente): raadszaal. 20.00 - 21.00 uur Beeldvormende avond deel 2 Minimaregelingen: raadszaal.

In de gemeente Geldermalsen is er al veel op het gebied van Iedereen doet mee. Circa 20 organisaties, sportverenigingen en initiatieven die dit mogelijk maken brengen dit graag in beeld op de informatiemarkt.

Bewoners en medewerkers van 's-Heerenloo en Disability Studies in Nederland bieden deze dag een buffet aan. Na de informatiemarkt kan men dus aansluiten bij het buffet om een hapje mee te eten en te netwerken.

Wat moet en kan een gemeente doen om een echte inclusieve gemeente te worden. Een gemeente waar Iedereen mee doet? Deze vraag staat centraal bij deel 1 van het beeldvormde gedeelte. Een film leert de aanwezigen over de arbeidsparticipatie van jongeren in de gemeente. Een expert van Disability Studies in Nederland legt uit wat het VN-verdrag voor mensen met een beperking inhoudt en voor de gemeente betekent. In drie keer drie minuten geven experts/ervaringsdeskundigen hun ervaring en visie op de inclusieve gemeente. De bijeenkomst eindigt met de overhandiging van een inspiratieboekje aan de wethouder.

Ook bij het beeldvormende deel 2 is aandacht voor Iedereen doet mee, met een focus op geld, schuldhulpverlening en minimaregelingen. Drie experts geven kort hun ervaring en visie op budget en schuldenproblematiek.