• Gemeente Geldermalsen
  • Gemeente Geldermalsen

Beeldvormende bijeenkomst Zuidwestboog Meteren

GELDERMALSEN De gemeenteraad van Geldermalsen hooudt dinsdag 22 mei een beeldvormende bijeenkomst over de zogenaamde Zuidwestboog Meteren. Tijdens beeldvormende avonden worden beleidsonderwerpen samen met inwoners en ambtenaren besproken en van meerdere kanten belicht. Inwoners zijn ook van harte welkom om mee te praten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de Raadzaal en Commissiekamer 3 onder leiding van voorzitter Jan de Geus

Samen met de gemeenten Neerijnen, Zaltbommel, Maasdriel en 's-Hertogenbosch is het gemeentebestuur van Geldermalsen niet overtuigd van het nut en de noodzaak van het aanleggen van de Zuidwestboog vanaf de Betuweroute bij Meteren. Dit hebben zij in een zienswijze kenbaar gemaakt aan staatssecretaris Van Veldhoven. In de zienswijze uitten ze ook onze zorgen over de verslechtering van de leefkwaliteit van omwonenden.

De Zuidwestboog is een spoorlijn tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht – Eindhoven. De aanleg van deze verbindingsboog verbetert de verbinding tussen Rotterdam en zuidoost Nederland voor het spoorgoederenvervoer en ontlast de Brabantroute. De Zuidwestboog zal een hoogte hebben van ongeveer 20 à 25 meter. Dit heeft een enorme impact op het landschap en op omwonenden, vooral in Meteren en Waardenburg. Kijk voor een visuele weergave op: https://youtu.be/y5h2TjX5fqA

Tijdens het recente werkbezoek heeft staatssecretaris Van Veldhoven aangegeven dat nut en noodzaak voldoende is aangetoond. Ondanks het verzet vanuit de vijf betrokken gemeentebesturen lopen de gemeenten dus het risico dat volgend jaar het Tracébesluit van de realisering van de Zuidwestboog toch wordt vastgesteld.

De commissie Grondgebied nodigt raad en inwoners van gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal uit voor de beeldvormende bijeenkomst over de Zuidwestboog. Welke mogelijke gevolgen zijn er voor de samenleving?

De uitkomsten van de beeldvormende bijeenkomst worden verwerkt tot een definitieve standpuntbepaling. Dit is een aanvulling op de al ingediende zienswijze. De definitieve standpuntbepaling komt in juni op de agenda van het bestuurlijk overleg van de vijf gemeenten met staatssecretaris Van Veldhoven.