• Gemeenteraad West Betuwe

    Wim Timmermans

Beeldvormende vergadering gemeenteraad West Betuwe

GELDERMALSEN - WAARDENBURG Gemeente West Betuwe houdt op 5 maart twee vergaderingen tegelijkertijd. Omdat de gemeenteraad zoveel mogelijk in de nabijheid van de inwoners van de gemeente West Betuwe wil vergaderen, vindt een van deze vergaderingen plaats in het dorpshuis van Waardenburg.

De beeldvormende vergadering die vanaf 20.00 uur plaatsvindt in de raadzaal gemeentehuis West Betuwe, Kuipershof 2 in Geldermalsen heeft als onderwerp: het voorstel tot uittreding Gemeenschappelijke Regeling AVRES.

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Deze wet wordt binnen de gemeente West Betuwe door zowel Avres als Werkzaak uitgevoerd. Dit wil de gemeente onderbrengen bij één instantie, zodat zowel voor de wet als in de praktijk de Participatiewet op de juiste manier uitgevoerd kan worden.

In het dorpshuis van Waardenburg, De Koeldert 30 in Waardenburg, wordt vanaf 20.00 uur gepraat over de Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Plomp & Zn. B.V. Waardenburg.

Plomp & Zn. B.V. is een houtverwerkingsbedrijf op industrieterrein Slimwei in Waardenburg. Het zoekt al enige tijd samen met omwonenden naar een oplossing voor de geuroverlast die ontstaat door de werkzaamheden in het bedrijf. De oplossing lijkt gevonden in een nieuwe op biomassa gestookte WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling) met een nieuw productieproces en luchtwasser die hierbij wordt geïnstalleerd.

Bekijk de actuele agenda en bijbehorende stukken op de website: www.gemeenteraad.westbetuwe.nl.