Beenakker volgt Van Schelven op als voorzitter Regio Rivierenland

TIEL Hans Beenakker is de nieuwe voorzitter van Regio Rivierenland.

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland nam de unanieme voordracht over van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Hans Beenakker wordt onafhankelijk voorzitter in de bestuursstructuur van Regio Rivierenland. Hij volgt burgemeester Roland Van Schelven van de gemeente Culemborg op die na 5,5 jaar voorzitterschap afscheid neemt van Regio Rivierenland. Dit in verband met het neerleggen van zijn functie als burgemeester van Culemborg op 1 september.

Hans Beenakker krijgt een onafhankelijk positie in het bestuur en staat boven de partijen. De voorzitter heeft de portefeuille Strategische Communicatie en treedt op als voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland. Daarnaast is hij bindende factor achter de gemeentelijke samenwerking, boegbeeld voor Regio Rivierenland, bestuurder van het gehele Rivierengebied en klankbord voor de organisatie.

Verdere benoemingen

Hans Beenakker was voorheen vicevoorzitter van Regio Rivierenland en in het Dagelijks Bestuur van de Regio voorzitter van het speerpuntberaad Agribusiness. Jan de Boer van de gemeente Buren volgt hem op als vicevoorzitter en burgemeester Thomas Steenkamp van de gemeente West Maas en Waal is benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland met de portefeuille Agribusiness. De gemeenteraad van Tiel heeft wethouder Laurens Verspuij benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland

Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van tien gemeenten in de Tielerwaard, de Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal. De deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.