• De stuurgroep Rhelico/Beesd in beter tijden

Beesd roept Rhelico op terug te keren naar onderhandelingstafel

BEESD Het Locatieonderzoek Boutenstein/Molenzicht als onderdeel van het fusieplan tussen vv Rhelico en vv Beesd heeft de definitieve status van adviserend rapport aan de gemeente gekregen. Het sportpark Molenzicht in Beesd wordt daarin geopperd als locatie die het meest geschikt is voor de nieuwe fusieclub. Dit rapport gaat nu naar de gemeente Geldermalsen.

Eerder was het fusieproces op aandringen van de stuurgroepleden van Rhelico stopgezet, omdat zij het niet eens waren met  bepaalde aannames over ruimte, veldbehoefte, kosten in het conceptrapport. De vragen die zij daarover stelden hebben echter geen gevolgen gehad voor het uiteindelijke rapport.

Het bestuur van Beesd zegt nu het rapport is uitgekomen het volgende: ,,De stuurgroepleden van Beesd hebben het bestuur geadviseerd om ondanks uitlatingen van Rhelico de deur niet dicht te doen en dit is wat wij ook altijd hebben uitgedragen en zullen blijven doen. Wij verwachten nu dat Rhelico na het verschijnen van de definitieve rapportage de vooraf gemaakte afspraken nakomt en snel aan tafel komt om het ingezette proces van een fusie vervolg te geven. 

Tevens hopen wij dat het bestuur van Rhelico nu hun leden op een volledige en transparante manier zal informeren over de opgeworpen vragen vanuit het onderzoek. Hiermee krijgen we allemaal een juist beeld van het verlopen proces en kunnen we op hetzelfde informatieniveau verder."

Lees meer over deze kwestie in Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 7 mei