• Beesd voor elkaar

Beesd voor elkaar ontvangt financiële bijdrage van Rabobank West Betuwe

BEESD Ruim anderhalf jaar is het initiatief Beesd voor elkaar een feit. De prioriteit lag eerst bij het verbinden van de partijen, nu is het tijd om de inwoners nadrukkelijker hiervan op de hoogte te brengen en erbij te betrekken. Door de inwoners te tonen dat er veel meer gebeurt dan zij denken, ontstaat een veel positiever gevoel over de cohesie en leefbaarheid. Ook motiveert dit om zelf actief te worden: "Wat goed dat dit gebeurt, daar wil ik ook aan meedoen!"

Op 28 oktober ondertekenden Joanne Bredero (Beesd voor Elkaar) en Ellen Otte (directeur Private Banking en Particulieren) in het bijzijn van verscheidene deelnemers aan Beesd voor elkaar een samenwerkingsovereenkomst.  In deze overeenkomst geeft De Rabobank West Betuwe een financiële bijdrage om de zichtbaarheid van het initiatief Beesd voor elkaar nadrukkelijker en structureler vorm te geven.

Beesd voor elkaar matcht lokale (hulp)vragen en -aanbod van inwoners, verenigingen en organisaties op alle mogelijke gebieden, ondersteund door de kennis en expertise van de deelnemers. De kern is samen leuke en goede dingen doen. Voor meer informatie www.beesdvoorelkaar.nl en facebook beesdvoorelkaar.

Iedere woensdagochtend kunnen belangstellenden terecht bij Joanne Bredero in het Klokhuis (Jeugdlaan 2a) met vragen aan Beesd voor elkaar. Beesd voor elkaar is bereikbaar op 0345 - 681 264, of via de mail info@beesdvoorelkaar.nl

Op de foto van links naar rechts:

Frank Ebben - wijkagent Beesd, Patrick Koenhein - Oranje Vereniging Beesd, Jeroen Veldhuijzen - Bs. Lingelaar, Ilona Breukel - Bibliotheek Rivierenland, Marco Hol - Spelweek Beesd, Cees de Jong - Molen de Vrijheid, An Zwart - Rode Kruis, Josee Versloot - Kernteam Geldermalsen, Sonja van Herk - Homestart Rivierenland, Adriaan Bisschop - Bs. Antonius, Chris den Akker - Protestantse Jeugd Beesd