• De gemeenteraad van Geldermalsen in vergadering

    Louis van Oort

Begroting Geldermalsen vrij geruisloos aangenomen

GELDERMALSEN De gemeenteraad van Geldermalsen kwam donderdagavond bijeen om de begroting voor 2016 te bespreken. Deze begroting is sluitend en ook het financiële perspectief voor de jaren na 2016 is goed. Niet gek dus dat alle partijen min of meer positief waren. Toch werden door de verschillende fracties specifieke onderdelen extra benadrukt.

door Sophie van Hogendorp

VVD-voorman Frank Broedelet wil de lasten voor inwoners zo laag mogelijk houden. ,,In het coalitieakkoord van Dorpsbelangen, CDA en SGP is afgesproken de OZB niet te verhogen. De afgelopen paar jaar hebben onze inwoners en ondernemers daar niets van gemerkt. Ook nu wilt u de OZB weer verhogen met de inflatiecorrectie. Nu is er echter ruimte om de OZB gelijk te houden. De OZB is een sluitpost, geen spaarrekening. Laat de inflatiecorrectie dus vallen. Onze inwoners en bedrijven hebben daar recht op.'' Om deze woorden extra kracht bij te zetten, diende de VVD een amendement in. Dit werd gesteund door Leefbaar Geldermalsen, D66 en Lijst van Vrouwerff. Bij elkaar waren dit zes stemmen. Omdat de coalitie, samen met de PvdA tegen stemde, in totaal dertien stemmen, werd het amendement niet aangenomen.

Ook over de grondexploitatie, die door alle partijen nog steeds als risico wordt gezien, de leefbaarheidsinitiatieven en een fusie met Neerijnen en Lingewaal werd gesproken. Wat betreft dat laatste onderwerp kreeg burgemeester Miranda de Vries de vraag of een fusie met Neerijnen en Lingewaal wel een gemeente oplevert die groot genoeg is. Moet er niet naar een extra partner gezocht worden? Ook wilden de raadsleden weten op welke termijn een fusie verwacht wordt. De Vries: ,,Er is een fase in het proces geweest waar we ook hebben gekeken naar andere gemeenten. Die hadden geen belangstelling. Uiteindelijk hebben we met Lingewaal en Neerijnen een plan van aanpak gemaakt. Je toont je een betrouwbare partner als je je daarbij houdt. Wat ons betreft, kijken we nu dus niet meer verder naar een extra partner. Wanneer we exact gaan fuseren, kan ik u nu nog niet zeggen. Ik verwacht dat u op niet al te lange termijn stukken krijgt waarin dat helder wordt.''