• Fred Temminck (CU) benadrukte dat de begroting „beleidsarm is, want samengesteld uit de oude begrotingen. -

    Wim Timmermans

Begroting West Betuwe beleidsarm

GELDERMALSEN De eerste begroting van West Betuwe is een ,,beleidsarme" optelsom van de begrotingen van de drie fusiegemeenten.

door Wim Timmermans

De begroting 2019 is voor het eerst in de raad besproken. Het is een samenvoeging van de begrotingen van de vroegere fusiegemeenten. De belastingdruk blijft gelijk. Maar de Onroerende Zaak Belasting (OZB) was in elke vroegere gemeente anders. Dus er zijn mensen die meer en mensen die minder gaan betalen.

De raad lijkt niet van zins er iets aan te doen. En kan dat naar eigen zeggen ook niet. Vic Bogerman (D66) constateerde dat de verschillen mee vallen. Wel constateerde hij grote verschillen voor eigenaren en gebruikers van „niet woningen." Volgens hem kan de kostenstijging in Neerijnen 12 procent zijn en in Lingewaal 24 procent. Partijen constateerden dat „er niets aan te doen was." Wel vonden zij dat het college dit goed aan de burgers moet uitleggen. Een boze Edwin Loeff vroeg of nu eindelijk het promofilmpje over West Betuwe „waarin wordt opgemerkt dat alles beter en goedkoper zal worden" van de website kan worden gehaald.

Er is 300.000 euro ruimte voor nieuw beleid. Dit is dit jaar nodig om eventuele tegenvallers op te vangen. Maar in het coalitieakkoord staan veel wensen, zoals leefbaarheidsbudgetten en vrij parkeren. En er zijn de beloften in het bidbook.

Fred Temminck (CU) benadrukte dat de begroting „beleidsarm is, want samengesteld uit de oude begrotingen." Veel kan er niet op veranderd worden. Hij wil de komende jaren niet met een dichtgetimmerde coalitiebegroting komen te zitten. Er moet raadsbreed worden samen gewerkt. Vrijwel iedereen gaf aan in te zullen stemmen met de begroting. Dat is nodig om aan de slag te kunnen.

Tot slot gaf de kersverse wethouder Financiën Govert van Bezooijen nog een optimistische afsluiter. Hij wees op de forse reserves. Dit voorjaar wordt de Perspectievennota aangeboden, de opmaat voor de begroting van volgend jaar. Dan is er zicht op hoe de gemeente financieel reilt en zeilt. En kunnen, goed onderbouwd, ambities uit het bidbook, de gezamenlijk op te stellen uitvoeringsagenda en de energieambities worden ingepast. De begroting wordt 19 februari waarschijnlijk vastgesteld.