• Een van de wensen was dat sportkantines en dorpshuizen (zoals de Burcht van Haeften) minder OZB hoeven te betalen.

    Burcht van Haeften

Begroting West Betuwe robuust genoeg om wensen te honoreren

GELDERMALSEN Het gaat in financieel opzicht goed met West Betuwe. Dat werd zichtbaar tijdens het raadsdebat over welke prioriteiten in de begroting 2020 moeten worden gesteld.

door Wim Timmermans

De Perspectiefnota is de opmaat voor de begroting van 2020 en verder. De nota bevat een globale begroting, waarin mogelijke wensen voor nieuw beleid zijn opgenomen. Daar kan de raad dan over discussiëren.

Elke gemeente werkt zo. En in heel Nederland zijn de discussies op dit moment nogal eens heftig. Gemeentebegrotingen staan onder druk. De kosten voor de jeugdzorg rijzen de pan uit. En de rijksbijdrage aan de gemeenten valt wel eens tegen. Her en der worden de politieke messen geslepen. Zo niet in West Betuwe en dat was te verwachten.

ROBUUST „West Betuwe is financieel robuust. Er is 70 miljoen reserve. De grootste opgave is om de uitgaven en inkomsten in balans te houden. En dat doen we dan ook", aldus wethouder Govert van Bezooijen (CU). Met zo'n begroting kun je makkelijk wat extra wensen opnemen. Een niet al te groot financieel probleem is dan zo weggepoetst. En dat was maar goed ook.

Het college wilde 550 duizend euro aan nieuw beleid besteden. Dat bedrag was nodig voor het leefbaarheidsbudget, begraafplaatsen en het minimabeleid. Maar de raad had meer wensen.

MINIMA EN VERENIGINGEN Zowel het minimabeleid als het subsidiebeleid voor verenigingen moet binnenkort gelijk worden getrokken. De coalitiepartijen willen extra geld om ongewenste effecten te voorkomen. En dat geld komt er.

GRAFRECHT Vorige week heeft de raad het begraafplaatsenbeleid vastgesteld. Daarbij is, tegen het advies van het college in, geld uitgegeven om de tarieven te verlagen. Met een gat van 100.000 euro als gevolg. Dat gat moet wat de coalitiepartijen betreft weer worden gedicht. Ook dat gaat lukken.

Verder moet het college op initiatief van CDA en CU op zoek naar extra geld om ervoor te zorgen dat sportkantines en dorpshuizen minder OZB hoeven te betalen. Op aandringen van de coalitiepartijen komt er extra geld voor beleid op het gebied van laaggeletterdheid. De Jongerenraad, voor kinderen van 12 jaar en ouder, wordt nog dit jaar ingesteld naar aanleiding van een motie van D66, DB en CU.

ZWEMDIPLOMA Het ging er allemaal rommelig gemoedelijk aan toe. Scherpte was er ineens even bij het voorstel om via het jeugdfonds en het minimabeleid jongeren de mogelijkheid te beiden hun zwemdiploma A te halen. Seizoenarbeiders werden hiervan uitgesloten. Petra van Kuilenburg (LLB): „Ze gaan na een paar maanden toch weer weg." Dat was een brug te ver voor CU, GL, D66 en PvdA.

Een motie voor inclusiebeleid werd wél aangenomen, maar LLB en Dries Mulder (SGP) - „inclusie wordt mij te veel verbreed naar diversiteit" - stemden uiteindelijk tegen.

BEGROTING 2020 Het college gaat nu de begroting maken. De wensen van de raad worden daarin verder uitgewerkt.