• Dorpshuis Meteren
  • Foto: Ab Donker
  • Ton van Vlijmen en Janny Schmidt onthullen het plusteken aan het Dorpshuis Tricht

    Ellen Post

Behouden en versterken dorpshuizen

GELDERMALSEN Donderdagavond 6 juni komen bestuurders van alle dorpshuizen in West Betuwe en diverse vertegenwoordigers van de gemeente bijeen. Het is een nadere kennismaking met als doel het behouden en versterken van de dorpshuizen.

De dorpshuizen zijn het afgelopen jaar al vaker bijeen geweest om van elkaar te leren en kennis te delen. Rutger van Stappershoef wethouder Leefbaarheid licht toe: ,,Dorpshuizen leveren een essentiële bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie. Zij zijn de 'huiskamer' van het dorp en bieden een laagdrempelige ingang voor het contact met en tussen de inwoners. Het is de thuisbasis van vele stichtingen, verenigingen en evenementen. Een aantal dorpshuizen vervult ook nog de nodige zorg- en/of welzijnsfuncties."


BEHOUDEN EN VERSTERKEN Het is belangrijk om dorpshuizen in de gemeente West Betuwe te behouden en te versterken. Welzijn West Betuwe ondersteunt het geheel in het begeleiden en faciliteren van de avond. ,,Een ding is daarbij zeker. Iedereen die donderdag aanwezig is, onderschrijft het grote en bijzondere belang dat een dorpshuis biedt voor een kern. Het draagt bij aan de leefbaarheid en het in stand houden van voorzieningen."


GROTE VERSCHILLEN Ondanks de overeenkomsten in belangen zijn er ook grote verschillen tussen de dorpshuizen. Net zoals iedere kern van elkaar verschilt, is ook geen dorpshuis hetzelfde. Er zijn verschillen in locatie, manier van beheer, doelgroepen en wel of geen betaalde krachten. Ook de rol die ze vervullen in de kern en gemaakte afspraken met de voormalige gemeente zijn verschillend. Rutger van Stappershoef: ,,Het zorgt voor een even complex als belangrijk onderwerp voor samenwerken. Al met al een mooie uitdaging om met de dorpshuisbestuurders, gebiedsmakelaars, beleidsambtenaren en medewerkers van Welzijn West Betuwe stappen te zetten naar een gezamenlijke aanpak om dorpshuizen de positie te geven die zij verdienen."


De bijeenkomst is alleen voor bestuurders van dorpshuizen en voor genodigden.