• Ab Donker

Beleid en beheer begraafplaatsen

GELDERMALSEN Vanaf 2020 gaan overal in West Betuwe dezelfde regels gelden voor het beheer van de begraafplaatsen.

door Wim Timmermans

Beleid voor begraafplaatsen is een gevoelig onderwerp. West Betuwe telt 31 algemene begraafplaatsen. Voorheen had elke fusiegemeente een eigen aanpak. Administratie, beheer en tarieven waren verschillend. En dat wordt geharmoniseerd.

Het voorstel daarvoor is besproken in de Tweede Voorronde. Daar bereiden raadsleden de besluitvorming in de gemeenteraad voor. Zij gaan in debat en vormen zich een oordeel over een raadsvoorstel.

De nieuwe tarieven vallen voor inwoners van voormalig Geldermalsen negatief uit, voor andere positief. Het leidde tot terughoudende reacties. Adriaan Hakkert (CDA) stelde berustend: „Ja, het wordt duurder. Daar staat dan weer tegenover dat de OZB daar omlaag gaat. Zo zie je steeds een wisselend beeld."

Alle partijen maakten zich zorgen over de betaalbaarheid. Pieter van Zoest (D66): „Begraven moet voor iedereen betaalbaar zijn." Annet IJff (PvdA) vroeg om een regeling voor minima, wanneer die het niet kunnen betalen. Jos Rietbergen (VWB): „U hebt gewoon een gemiddelde van het begraaftarief van de vorige drie gemeenten genomen. Maar waar is het tarief nu werkelijk op gebaseerd?" Het antwoord volgt schriftelijk. Rietbergen wilde ook een vergelijking met buurgemeenten. Maar in Tiel zijn er 2 begraafplaatsen, in West Betuwe 31. Dus een vergelijking gaat mank. Wel heeft het college in een notitie aangegeven welke knoppen er zijn om het tarief te beïnvloeden. Daar moeten nog keuzes gemaakt worden.

Er was veel aandacht voor natuurlijk begraven of natuurbegraven. Klaartje de Heus (DB) vroeg de raadsleden om steun. Zij wilde het onderwerp meer prioriteit geven. Wethouder Jacoline Hartman (LLB) zegde dat toe. Maar er is wel een motie of een amendement nodig.

Ook verzamelgraven waren een heikel punt. Als er graven worden geruimd, wordt daar nu op elke begraafplaats verschillend mee omgegaan. Raadsleden wilden een uniforme, passende vormgeving van de verzamelgraven. Met ruimte om te gedenken. In de raadsvergadering van 25 juni wordt het voorstel besproken en vastgesteld.