• Tom van Kerkhoff

Bevers zoeken het hogerop

OPHEMERT De ondergelopen uiterwaarden van de Waal leverden afgelopen week mooie beelden op. Maar het leidde ook tot bijzondere waarnemingen van dieren die in nood kwamen. Nu ontstond voor de bevers, die tegenwoordig ook volop in Rivierenland te vinden zijn, geen levensbedreigdende situatie. Maar ook deze fraaie knaagdieren hadden zo hun problemen.

Zo zag natuurfotograaf Tom van Kerkhoff bij Ophemert liefst acht bevers die hun ondergelopen burcht hadden verruild voor eeen knotwilg. ,,Heel bijzonder om deze dieren overdag te ontmoeten in deze omstandigheden. Het water was dusdanig gestegen dat ook de binnenzijde van hun burcht onder was gelopen. Verdreven uit hun huis hebben ze tijdelijk deze wilg ingenomen. De kruin net iets boven het wateroppervlak past precies. Bovendien is hier hun eten -boombast - aanwezig. Vermoedelijk is het een familie van meerdere generaties. Inmiddels is de situatie weer enigszins genormaliseerd en hebben ze hun burcht weer ingenomen."