• SLG
  • SLG

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Est

EST Aanleg van ecologische verbindingszones, inzaaien van bloemen voor bijen en andere insecten, aanplanten van meer groen zoals hagen, heggen en hoogstamboomgaarden rond Est, vastleggen van oude verhalen, oprichten van een hoogstambrigade of herstel van oude paden? Wie ideeën heeft om de kern en het landschap rond Est aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken is welkom op de bewonersavond Levend Landschap Est op woensdag 23 mei. De informatieavond begint om 20.00 uur in het dorpshuis Est, Dorpsstraat 12 in Est. Iedereen is van harte welkom!

Est heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Stichting Dorpstafel Est in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken.

Tijdens een informatieavond wil men ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Est een impuls te geven. Belangrijkste themas' zijn cultuurhistorie, ecologie/biodiversiteit, landschap, toegankelijkheid en educatie/jeugd. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, aan de slag met streekeigen beplanting, aanleg wandelroute, noem maar op.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft veel ervaring met het ondersteunen van projecten als het Levend Landschap. Levend Landschap Est wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Neerijnen en de Provincie Gelderland.

Wie niet in de gelegenheid is om naar de uitwerkavond te komen, maar wel met een idee aan de slag wil, kan contact opnemen met Freek Aalbers van SLG, telefoon 026-3537444 of via f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl.

Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.