• Landschapsbeheer Gelderland
  • Han Bouwmeester

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Tuil

TUIL Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor vlinders en bijen, herstel van poelen, aanleg natuurspeelplek, recreëren in uiterwaarden, vastleggen van oude verhalen of aanleggen van erfbeplanting? Wie ideeën heeft om het landschap rond Tuil aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken, is welkom op de bewonersavond Levend Landschap Tuil op woensdag 1 november. De informatieavond begint om 20.00 uur in het dorpshuis Tuil, Sint Antoniestraat 5 in Tuil. Iedereen is welkom.

Tuil heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Stichting Natuurspeeltuin Tuil in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken.

IDEEËN VERZAMELEN Tijdens een informatieavond wil men ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Tuil een impuls te geven. Belangrijkste thema's zijn landschap, ecologie/biodiversiteit, jeugdeducatie, streekgeschiedenis en toegankelijkheid. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, recreëren in uiterwaarden, aanleg natuurspeelplek, noem maar op. De organisatie is ook benieuwd naar informatie en wensen over het landschap rond Tuil, bijvoorbeeld wat men het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou men graag anders zien?

Als de ideeën zijn verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond.

Levend Landschap Tuil wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Neerijnen en de Provincie Gelderland.

Wie niet in de gelegenheid is om naar de uitwerkavond te komen, maar wel met een idee aan de slag wil, kan contact opnemen met Freek Aalbers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444 of via f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl.

Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.