• SLG

Bewoners welkom op uitwerkavond Levend Landschap Varik-Heesselt

VARIK-HEESELT Met het dorp aan de slag met het onderhouden van knotwilgen op de Varikse Plaat in de Stiftsche Uiterwaarden, aanleg van een Klompenpad langs de theetuin, behoud en beleefbaar maken van de voor het gebied kenmerkende kromakkers en kleiputten, ophangen nestkasten voor steenuilen en vleermuizen, aanleg bloemenlinten voor de wilde bijen, aanpak zwerfafval en erfadviezen. Dit is een greep uit de ideeën aangedragen door bewoners van Varik en Heesselt op de ideeënavond Levend Landschap Varik - Heesselt van 10 oktober.

Op de uitwerkavond op 14 november wordt bekeken hoe en wie deze wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De uitwerkavond begint om 19.30 uur in het Toevershof, Walgtsestraat 5 in Varik. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.15 uur. Jong en oud is van harte welkom om te komen. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Varik-Heesselt heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is Dorpstafel Varik Heesselt in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gestart met het project Levend Landschap. In dit dorpsproces brengen bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren en brengen zij onder begeleiding van SLG de projecten tot uitvoering.

Op woensdag 14 november werken de bewoners de reeds verzamelde ideeën verder uit. Tijdens deze avond bespreekt men de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen bewoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Energie bij bewoners voor de uitvoering van hun plannen is een voorwaarde voor succes. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan met een concreet idee. Wie wil meedenken, is welkom op de uitwerkavond.

Wie niet in de gelegenheid is om naar de uitwerkavond op 14 november te komen, maar wel samen met andere dorpsbewoners met een idee aan de slag wil, kan contact opnemen met opnemen met de Dorpstafel Varik-Heesselt via dorpstafel@gmail.com of met Freek Aalbers van SLG, tel. 026-3537444 of via f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl.

Levend Landschap Varik - Heesselt wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Neerijnen en de Provincie Gelderland.

Bekijk het YouTube filmpje over de eerste bewonersavond van 10 oktober (door Lies Geluk). Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.