• PETERVENEMA

Bewonersavonden door bewoners over dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

WAARDENBURG Langs de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg werkt Waterschap Rivierenland aan een dijkversterkingsproject. Op dit moment wordt verkend welke maatregelen genomen moeten worden. Bij dit proces zijn ook bewoners uit het gebied betrokken. Er zijn vijf werkgroepen geformeerd voor vijf locaties langs de dijk. Deze werkgroepen willen hun ideeën en plannen delen met de overige bewoners in de omgeving. Het Waterschap organiseert namens deze werkgroepen een aantal informatiebijeenkomsten.

Bewoners en belangstellenden zijn welkom op één of meer van de volgende avonden:

24 of 26 januari 19.30 uur: Dorpshuis De Koels, Molenlaan 17 in Vuren

2 februari 19.30 uur: Burcht van Haeften, Vredeplein 1 in Haaften

7 februari 19.30 uur: Dorpshuis Tuil, Sint Antoniestraat in Tuil

8 februari 19.30 uur: Geofort, Nieuwe Steeg 74 in Herwijnen

8 februari 19.30 uur: Dorpshuis De Biskamp (Ledenvergadering), De Morgen 1 in Hellouw

Concrete oplossingen en gevolgen van de dijkversterking voor iemand persoonlijke situatie worden niet besproken tijdens de informatiebijeenkomst. Hiervoor start in mei het ontwerpproces met het bepalen van hoe hoog, breed en dik de dijk moet gaan worden.

WERKGROEPEN: VISIE OP DIJKVERSTERKING De vijf werkgroepen zijn, na een gezamenlijke startbijeenkomst, voortvarend aan de slag gegaan. De rode draad is: er wordt met ambitie gewerkt aan een visie en plan. De werkgroepen zijn op excursie naar een ander dijkversterkingsproject geweest en ze hebben een cursus dijktechniek gevolgd.

Er is een aantal overeenkomsten tussen de werkgroepen. Bijna alle groepen pleiten voor minder verkeer en vooral langzamer verkeer, behouden van zichtlijnen, herstellen van de relatie tussen dorp en uitwaard en/of rivier en meer recreatiemogelijkheden. Ook is er een visie op de dijkversterking. Voor een aantal markante plaatsen zijn voorstellen gedaan voor het dijkontwerp.