• Marja de Beus

Bibliotheek organiseert Grote DigiTaalStrijd Rivierenland

GELDERMALSEN Tijdens een speciaal zakenontbijt op 17 november in MFC De Pluk in Geldermalsen vond de kick-off van een nieuw evenement in de regio plaats: de Grote DigiTaalStrijd Rivierenland. Een battle voor bedrijfsleven, organisaties en burgers, waarmee de Bibliotheek aandacht en fondsen wil genereren om laaggeletterdheid terug te dringen en digitale vaardigheden te bevorderen.

De Grote DigiTaalStrijd is een evenement met lokale voorrondes op 4 september 2017 en een regionale grande finale in november 2017. Waar een groot dictee der Nederlandse taal een beroep doet op de taalvaardigheden, gaat de DigiTaalstrijd een stap verder: deelnemers kunnen ook laten zien hoe het staat met hun digitale vaardigheden en mediawijsheid.

THEMAONTBIJT Tijdens een themaontbijt informeerden medewerkers van Bibliotheek Rivierenland ondernemers over het probleem dat laaggeletterdheid en digitale ongeletterdheid in de regio vormt. Taalambassadeur Liesbeth de Wit vertelde als ex-laaggeletterde haar persoonlijke verhaal.

Bibliotheekdirecteur Gaby Lafeber en Gerco Buijk-Dijkstra, bestuurslid van Betuwe in Zaken (BIZ), deden vervolgens een oproep aan de aanwezigen om samen de wapens op te pakken en het probleem in de regio te bestrijden door deel te nemen aan de Grote DigiTaalStrijd Rivierenland.

FRANS DUIJTS Om te helpen deze boodschap over te brengen bij een zo groot mogelijk publiek, heeft Bibliotheek Rivierenland een aantal ambassadeurs aan zich kunnen verbinden: Wim van Baal, Voorzitter van Betuwe in Zaken; Frans Duijts, Zanger; Paul Verploegen, voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Rivierenland en Miranda de Vries, Burgemeester van Geldermalsen. De Bieb-ambassadeurs voelen zich allen betrokken bij het Bibliotheekwerk en bekleden een voorbeeldrol in de regionale samenleving. Zij gaan zich ook inzetten om de Grote DigiTaalStrijd tot een succes te maken.

Belangstellenden die tijdens de battle hun taal- en digitaalvaardigheden willen toetsen, kunnen zich vanaf januari als team van 3 personen inschrijven voor de voorronde van de Grote DigiTaalStrijd op 4 september in hun eigen gemeente. De winnaars van de gemeentelijke voorrondes zullen tegen elkaar strijden in de grande finale, die plaats zal vinden op de dag van de officiële opening van het nieuwe cultuurgebouw aan de Westluidense Poort in Tiel. Wie te enthousiast is om te wachten tot januari kan een voorinschrijfformulier opvragen bij Bibliotheek Rivienenland door een e-mail te sturen naar Nelma Spa-Ridderbos: nelma.spa@bibliotheekrivierenland.nl.