• Gerard Krol heeft vier verschillende bijbelvertalingen waaruit lezers kunnen kiezen om uit voor te lezen.

    Rita Boer Rookhuiszen-de Joode

Bijbel in 100 uur voorlezen

GELDERMALSEN In de Centrumkerk te Geldermalsen vindt van 25 tot en met 30 juni een bijzonder evenement plaats. Vrijwilligers lezen in estafettevorm de gehele bijbel hardop voor. Van het scheppingsverhaal in Genesis in het oude testament tot en met de Openbaringen in het Nieuwe Testament waarin de nieuwe hemel op aarde beschreven wordt.

Gerard Krol, in het dagelijks leven predikant van de Centrumkerk, nam op persoonlijke titel het initiatief en maakte ook anderen enthousiast. En hij kreeg de medewerking van de kerkenraad van de Centrumkerk. ,,Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen, al dan niet kerkelijk, komen luisteren. De bijbel is er namelijk voor iedereen. Net als de kerk. Van oudsher is de kerk het middelpunt van het dorp, een echte ontmoetingsplaats. Tijdens het bijbel lezen openen we voor iedereen de deur. We lezen in de kerk natuurlijk regelmatig uit de bijbel maar steeds maar een klein gedeelte. We brengen met het achter elkaar lezen van de gehele bijbel de grote samenhang onder de aandacht. De bijbel gaat er in feite over dat God de mens zoekt. De grondtoon is dat God hemel en aarde heeft geschapen opdat de mens daar kan leven.''

Er wordt elke dag gelezen vanaf 7 uur in de ochtend tot aan middernacht. Van vrijdag op zaterdag wordt zelfs de hele nacht doorgelezen. ,,We zetten een aantal gemakkelijke stoelen neer zodat het ook aangenaam zitten is tijdens het luisteren. Volgens berekeningen kost het voorlezen ergens tussen de 100 en 110 uur.''

Er is ook een goed doel aan de actie gekoppeld, de Stichting Open Doors. ,,Deze zet zich in voor vervolgde christenen. Als teken van dankbaarheid dat wij in Nederland wel gewoon vrij zijn om de bijbel te lezen.'' Behalve naar luisteraars is Krol ook nog op zoek naar lezers. ,,Een kerkelijke achtergrond is echt niet nodig. Iedereen is van harte welkom. We hebben het voorlezen ingedeeld in kwartieren. Je mag ook samen met anderen een bepaalde tijd vullen en dan bijvoorbeeld ieder om en om een kwartier vullen. Je tekent in op een tijdstip. Welke tekst dan aan de beurt is weet je van tevoren niet.'' Voorlezers kunnen uit vier verschillende Bijbelvertalingen kiezen om uit voor te lezen. Van een 17e eeuwse tot een moderne tekst.

Aanmelden, als lezer maar ook om te helpen als gastheer of gastvrouw, kan via de website www.leesdebijbelhelemaal.nl of door te bellen met 06-13605492.