• Peter Eekelder

Bloemenzaadactie Neerijnen voor wilde bijen en vlinders

NEERIJNEN Meer vogels, vlinders, wilde bijen en andere insecten. De gemeente Neerijnen wil de biodiversiteit versterken samen met erfeigenaren, bewoners, vrijwilligers en bedrijven. Een van de activiteiten is het inzaaien van speciale bloemenmengsels voor wilde bijen, vlinders en andere insecten. De bloemen zorgen van voorjaar tot in de herfst voor voedsel voor wilde bijen: de bloemen zorgen voor een lange bloeiboog. Wie de wilde bijen wil helpen kan deze winter meedoen met de zaaiactie. Het bloemenmengsel is bestellen via de www.landschapsbeheergelderland.nl.

Voor insecten als vlinders en wilde bijen is belangrijk als er van het vroege voorjaar tot in de herfst bloemen, bomen of struiken in bloei staan. Het inzaaien van het kruidenrijke bloemenmengsel zorgt voor voedsel voor vlinders en wilde bijen in die periode. Het bloemenmengsel bestaat vooral uit tweejarige soorten met daarbij vaste planten, zoals duizendblad, rode klaver, boerenwormkruid, korenbloem en veldlathyrus en nog veel meer soorten. Bij de samenstelling is rekening gehouden met de grondsoort in gemeente Neerijnen. Op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is de lijst met de soorten in te zien.

Voor wie belangstelling heeft om een stukje grond op het erf in te zaaien met kruidenrijke bloemenmengsels is deelname mogelijk voor oppervlakten vanaf 50 m2. De kosten zijn 0,25 euro per m2. Aanmelden kan tot 6 januari. Men ontvangt het zaad in februari zodat men het voor maart kan zaaien.