Boekpresentatie 'Op eigen kracht'

OPHEMERT De burgemeesters van Neerijnen en Geldermalsen ontvangen maandagmiddag 28 augustus in de openbare basisschool van Ophemert de eerste exemplaren van het boek 'Op eigen kracht'. Dit boek verhaalt over de losmaking van het openbaar onderwijs van de gemeentebesturen van Geldermalsen en Neerijnen en geeft tevens beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de West-Betuwe.

Op 1 januari 2006 werd de samenvoeging van de openbare basisscholen in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen onder de hoede van de Stichting Fluvium voor openbaar onderwijs in Geldermalsen en Neerijnen een feit. 'Op eigen kracht' schetst ruim tien jaar later een beeld van wat aan die samenvoeging voorafging en welke gevolgen deze samenvoeging had en nog steeds heeft voor de ontwikkeling van het openbaar basisonderwijs in een groot deel van de West-Betuwe. Daarbij wordt ook uitgebreid teruggeblikt op de geschiedenis van het basisonderwijs in Nederland in het algemeen en in de West-Betuwe in het bijzonder. Hierdoor is het boek ook voor wie niet direct bij het openbaar onderwijs betrokken is uitermate interessant. Mede door de vele illustraties zoals krantenartikelen, foto's en afbeeldingen en de prachtige vormgeving door het Burense bedrijf Spijker & Co. ,,Het boek beschrijft een roerige ontstaansgeschiedenis, die naar mijn overtuiging iets moois heeft opgeleverd'', aldus Anita Burlet, directeur bestuurder van de stichting Fluvium. ,,De auteur Rita Boer Rookhuiszen heeft vele gesprekken gevoerd en vele stukken bekeken en volgens mij heeft ze een aardig beeld geschetst van de troubles rond de ontvlechting tussen lokale overheid en openbaar onderwijs en de kansen die dat opleverde voor een kwaliteitsslag in het lokale openbaar onderwijs.''