Bouw brugklasgebouw de Lingeborgh van start

GELDERMALSEN Alle vergunningen zijn binnen, de benodigde handtekeningen zijn gezet, het bouwbord is geplaatst en de grond is bouwrijp: de bouw van het nieuwe brugklasgebouw van de Lingeborgh kan nu echt beginnen.

Directeur Ronald van der Vlies: ,,De Lingeborgh is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Waar er in 2010 nog 800 leerlingen op onze school zaten, zijn dat er momenteel 1300. De verwachting is dat dit aantal iets zal afnemen, maar op den duur stabiel blijft op zo'n 1100 leerlingen. Het huidige schoolgebouw biedt plek voor 800 leerlingen en daarom is er extra lesruimte nodig. In het najaar van 2016 zal er dus een nieuw gebouw verrijzen op het terrein van de Lingeborgh: een eigen brugklasgebouw. Hier kunnen de brugklassers samen wennen aan hun middelbare school en samen spelen én puberen.''

Het brugklasgebouw wordt gerealiseerd achter de Rabobank en grenzend aan het plein van de Lingeborgh. In de nieuwbouw is ruimte voor 300 brugklassers. Van der Vlies: ,,We hebben er bewust voor gekozen om alle leerwegen bij elkaar te houden. Op die manier houden onze nieuwe leerlingen de vriendjes die ze al hadden en krijgen ze de mogelijkheid van en met elkaar te leren, ongeacht hun lesniveau.''

Volgens de directeur komt in de nieuwbouw dezelfde sfeer terug als in het huidige gebouw. ,,Het wordt een veilig, modern, eigentijds en gezellig gebouw. Leerlingen worden echt gezien en gekend en er is voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten. Er komen ook twee gymzalen en speciale vaklokalen in het gebouw. Tot slot gaan we de leerpleinen letterlijk verbinden met de lokalen. Niet alleen door de glazen schuifwanden, maar ook door de kinderen niet alleen in de lokalen, maar ook op de pleinen te laten werken.''

In de voorjaarsvakantie gaan de werkzaamheden van start. Dan wordt de fietsenstalling verplaatst zodat het terrein vrijkomt en er gebouwd kan worden. Van der Vlies: ,,We hebben met de aannemer, een ervaren scholenbouwer, afgesproken dat er tijdens schooltijden geen bouwverkeer is. Zo proberen we ervoor te zorgen dat onze leerlingen en docenten zo min mogelijk last hebben van de bouw. Dat is voor ons heel belangrijk.'' Als alles volgens planning verloopt, kunnen de brugklassers in januari 2017 hun intrek nemen in het nieuwe gebouw.