• Louis van Oort

Bouwen in de dorpen?

GELDERMALSEN De gemeenteraad wil dat er in de dorpen wordt gebouwd. Dat is van belang voor de leefbaarheid. Maar West Betuwe is afhankelijk van de regio en die heeft andere criteria.

door Wim Timmermans

In de aanloop naar West Betuwe was het belangrijk: bouwen naar behoefte. In alle dorpen stond bouwen naar behoefte zowat boven aan het lijstje vanwege de leefbaarheid op lange termijn.

Nu komt het uur van de waarheid. Wat gaat er worden geleverd? Namens de regio Rivierenland praatte Angela van Velden de gemeenteraad bij over de stand van zaken. Eén ding is zeker: het gaat nog spannend worden. En snel zal het zeker niet gaan.

Van Velden: „U bent onderdeel van de regio Rivierenland. En daarin zijn afspraken gemaakt over de woningbouwprogrammering." En: „Veruit het grootste deel van de woningvoorraad van de toekomst staat er al. Het gaat er nu om als regio een gevarieerd aanbod te bieden. Nieuwbouw moet vooral tekorten aanvullen."

FORS PROBLEEM En daar zit een fors probleem. Uit de cijfers blijkt dat tot 2040 het aantal gezinnen in West Betuwe nagenoeg gelijk blijft. Het aantal éénpersoonshuishoudens neemt juist sterk toe. Daar zijn woningen voor nodig. Maar het huidige woningbouwprogramma bevat vooral ééngezinswoningen in de koopsector.

West Betuwe mag over de periode 2015 tot 2025 zo'n tweeduizend woningen bouwen. Er zijn er 850 gebouwd. Er staan er nog zo'n 1150 op de rol: woningbouwplannen die al op een of andere manier zijn vastgesteld en plannen die de gemeente zelf, zoals dat heet, in exploitatie heeft; bijvoorbeeld de Plantage.

BEESD SLECHTS VIJFTIEN Daarmee liggen eigenlijk de plannen tot 2025 vast. De meeste woningen gaan gebouwd worden in Meteren, Geldermalsen en Haaften. De kern Beesd krijgt er, zoals het er nu voor staat, slechts vijftien woningen bij tot 2025.

Er komt eind dit jaar een nieuw woonbehoefteonderzoek gereed. Dan wordt er een woonvisie gemaakt. Maar er wordt op regionaal niveau afgestemd hoeveel elke gemeente mag bouwen. Vroeger werden dan de aantallen te bouwen woningen per gemeenten bepaald. Maar deze keer gaat dat anders. Dan gaat het er allereerst om dat de regio als geheel een gevarieerd woningaanbod heeft, dat tegemoet komt aan de behoefte. En leefbaarheid van dorpen is geen criterium.

Het college wil daarom geen nieuwe verzoeken voor woningbouw in behandeling nemen. En kijken of bestaande plannen kunnen worden geschrapt.

LEEFBAARHEID Dat was allemaal niet wat de raadsleden wilden horen. In de dorpen is behoefte aan extra woningen vanwege de leefbaarheid. Dittie van Zee (CDA) vroeg naar mogelijkheden van splitsing van bestaande woningen. Petra van Kuilenburg (LLB) wilde dat een bouwvergunning werd ingetrokken, als de daadwerkelijke bouw niet binnen twee jaar zou zijn gestart. Bert van Erkom (VWB) vroeg aandacht voor de rol van woningcorporaties: „Zij verkopen woningen in kleine kernen en bouwen daar niet terug." Klaartje de Heus voerde aan dat er in Gelderland 100.000 woningen extra gebouwd moeten worden: „Dan moeten er toch extra contingenten naar West Betuwe komen?" Ook Henk de Jong drong daarop aan: „Den Haag en iedereen roept: bouwen, bouwen, bouwen."

Wethouder Jakoline Hartman wees op het belang van een goed woningbehoefteonderzoek. Daar kan een woonvisie op worden gebaseerd. Zij verwacht veel van de provincie. „Er wordt een nieuw college van Gedeputeerde Staten geformeerd. Daar ligt de kans om op basis van een goed onderzoek extra woningcontingenten binnen te slepen." Het woningbehoefteonderzoek is volgens planning dit najaar klaar. Dan is er de eerste helft van 2020 een Woonvisie.