Brainstorm bijeenkomst met ervaringsdeskundigen

BEESD In onze samenleving is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ondanks beperkingen op welk vlak dan ook. Daarom houdt de gemeente Geldermalsen een brainstorm bijeenkomst met ervaringsdeskundigen (mensen met een beperking). Alle ervaringsdeskundigen in de gemeente zijn uitgenodigd om maandag 22 januari vanaf 19.30 uur naar 't Klokhuis in Beesd te komen. Ervaringen, ideeën en initiatieven worden er gedeeld. Aanmelden kan via www.geldermalsen.nl/iedereendoetmee

Gemeente Geldermalsen wil dat iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan meedoen en kan meebeslissen in de samenleving. Ook mensen met een fysieke, psychische en/of verstandelijke beperking. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, talenten, inkomen en beperkingen moet iedereen optimaal kunnen meedoen.

In september 2016 organiseerde de gemeente de informatiemarkt Iedereen doet mee. De gemeente heeft toen ideeën en initiatieven van zorgorganisaties ontvangen. In deze brainstormbijeenkomst wil de gemeente inzicht krijgen in de ervaringen, ideeën en initiatieven van ervaringsdeskundigen.

Hierna wordt een derde bijeenkomst gehouden op 22 februari waar alle ideeën en initiatieven worden geprioriteerd. Hieruit komt een actielijst voor 2018.

VN-VERDRAG Aan de hand van het VN-verdrag uit 2016 is de gemeente bezig met inclusie. Het VN-verdrag is gericht op de rechten van mensen met een handicap. Mensen met fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen moeten volwaardig en gelijkwaardig kunnen meedoen en meebeslissen in de samenleving. De onderliggende gedachte van het VN-verdrag is de 'Inclusieve samenleving' waarin iedereen ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, talenten, inkomen en beperkingen optimaal kan meedoen.