• Neeltje van Triest

Brede steun voor nieuwe GNL-gemeente

GELDERMALSEN De gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) hebben raadsbreed hun steun uitgesproken voor een bestuurlijke fusie. Tijdens de raadsvergadering in Geldermalsen kwam ook al een naam voor deze nieuwe gemeente voorbij: Gelderwaal. Dus niet Geldermalsen aan de Linge, maar Geldermalsen aan de Waal.

Neeltje van Triest

@neeltjevt

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal kennen samen 51 raadsleden en drie burgemeesters. Bij een fusie worden dat 29 raadsleden en één burgemeester. Ook wordt één gemeentesecretaris in plaats van drie aangesteld en het aantal ambtenaren vermindert eveneens fors. In de drie gemeenten hebben exact 50 leden gestemd, 43 spraken zich uit voor het in gang zetten van de fusie. Geldermalsen kent 26.000 inwoners, Neerijnen 12.000 en Lingewaal 11.000. Samen zijn ze na de fusie goed voor een kleine 50.000 inwoners.

In oktober 2017 wordt definitief vastgesteld of alle partijen elkaar nog steeds kunnen vinden. Op 1 januari 2019 zou de nieuwe gemeente van start kunnen gaan. Sommige partijen opperden dat dan direct weer doorgepakt kan worden naar het vormen van nog een grotere gemeenten. De namen van Tiel en Culemborg kwamen bovendrijven.

Het manifest van Lingewaal, een document dat een toekomst voor de gemeente bevat en dat is uitgewerkt in een hele reeks van projecten, werd in de drie huidige gemeenten benoemd als leidraad voor verdere uitwerking van de plannen. De financiën baarden menigeen zorgen, maar onderhuids gaan de raadsleden ervan uit dat bij een al te grote tegenvaller dan de provincie bij zal springen.

Ook werd in alle drie de gemeenten duidelijk afstand genomen van het feit dat er een nieuw gemeenthuis zou moeten komen. Ambtenaren worden in de nieuwe gemeente flexibel ingezet. Een gebouw zoals in Maurik voor de gemeente Buren staat iedereen tegen.

Het vormen van een grotere gemeente met meer zeggenschap binnen de regio was uiteindelijk doorslaggevend. Meer armslag, meer bestuurskracht en een nog betere dienstverlening naar de burger. GNL samen wordt doorgezet, zoveel is na drie vergaderingen op hetzelfde tijdstip wel duidelijk.

Label:

Fusie GNL