• Rita Boer Rookhuiszen

Burgemeester Jeroen Staatsen komt niet om op de winkel te passen

TRICHT In zijn Nieuwjaarstoespraak gaf de nieuwe burgemeester van Geldermalsen, Jeroen Staatsen, aan dat hij niet alleen komt om op de winkel te passen. Hij blikte terug op veertig jaar Geldermalsen en wees op alles wat de afgelopen jaren in Geldermalsen is gerealiseerd. Maar de grootste inspanning komt nog met de overgang naar de gemeente West Betuwe. ,,Het ambitieniveau ligt erg hoog", aldus de nieuwe burgemeester.

De gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie vond dit jaar plaats in het dorpshuis van Tricht. Jeroen Staatsen, vanaf 1 januari in functie in Geldermalsen, gaf direct zijn visitekaartje af. Hij is niet naar Geldermalsen gekomen om op de winkel te passen: ,,Ik ben niet van achterover leunen en waarnemen." Hij karakteriseerde zichzelf als een burgemeester die "gelooft in de kracht van mensen en in de kracht van dorpen." Hij benadrukte dat wat hem betreft de gemeente ook verantwoordelijkheid draagt voor "wie en wat in onze samenleving kwetsbaar is. Kwetsbare mensen, maar ook kwetsbare natuur en dieren."

Jeroen Staatsen roemde de vele dorpsfeesten in de gemeente: ,,Het Elfdorpenspel, Ode aan de Linge, de Rode Kruis Bloesemtocht, Festivate en het KOTS festival." Hij kondigde aan dat hij niet voorop zal gaan in de polonaise, maar dat hij zo veel mogelijk overal wil zijn. En dat hij in Geldermalsen wil komen wonen.

VEERTIGJARIG BESTAAN Eigenlijk had deze avond het feest moeten zijn van het veertigjarig bestaan van de gemeente. Terugblikkend op die periode bracht hij hoogte- en dieptepunten in herinnering. Zoals onder meer de woningbouw, de evacuatie, stroomstoringen en tragische ongevallen. Zelfs het afgelopen jaar nog is er volgens hem heel veel gerealiseerd. Een brugklasgebouw bij de Lingeborgh, kunstgrasvelden, het integraal kindcentrum in de Plantage, startersleningen, leefbaarheidsinitiatieven en verruiming van de mogelijkheden tot kleinschalige woningbouw in de dorpen. En er staat volgen hem nog meer op stapel.

Speciale complimenten waren er voor de organisatoren van het Oudejaarsevenement in Beesd: ,,De organiserend ondernemer van café 'De Nootenboom', de ondernemersvereniging en andere betrokken verenigingen hebben hun nek uitgestoken om met een nieuw initiatief in dit dorp de negatieve spiraal van de afgelopen jaren te doorbreken." Een compliment was er ook voor de buitendienst van de gemeente. ,,Er was sprake van grote sneeuwval en gladheid. Ze hebben alles uit de kast had gehaald om de gladheid te bestrijden."

Het besluit van de gemeente om zichzelf op te heffen en te fuseren met Lingewaal en Neerijnen getuigde volgens hem van "realiteitszin en politieke moed". Volgens de nieuwe burgemeester hebben de drie gemeenten samen "een torenhoge ambitie uitgesproken".

Hij eindigde zijn toespraak met een oproep aan alle inwoners: ,,Er ligt een prachtige kans om samen invulling te geven aan de gemeenschap van de toekomst. Vandaar mijn oproep: wees geen waarnemer maar doe mee!"