• De vrijwillige brandweer van Neerijnen op de tribune van de gemeenteraad. Op de voorgrond Jan Smitsman.

    Wim Timmermans

Burgemeesters gaan voor tweede tankspuitauto

NEERIJNEN Ook de gemeenteraad van Neerijnen boog zich over het regionale Brandweerzorgplan. En de vrijwillige brandweer sprak de raadsleden toe. De vrijwilligers zijn namelijk zeer bezorgd over het plan. Er volgde dan ook een harde beraadslaging, waarbij de raad er stevig in ging. Aan het eind ontstond overeenstemming: burgemeester Harry de Vries gaat in West Betuwe-verband voor behoud van een of meer tankspuitauto's.

door Wim Timmermans

De Veiligheidsregio strekt zich uit van de Duitse grens tot aan Vuren. In 2013 zijn alle 16 gemeenten in Gelderland Zuid voor wat betreft veiligheid in deze regio opgegaan. Nu is er een concept- Brandweerzorgplan. De discussie daarover spitst zich toe op 'tweede tankspuitauto'. De Veiligheidsregio wil dat bij een incident altijd een eerste tankspuitauto binnen 10 tot 18 minuten aanwezig is. Bij grotere incidenten is een tweede wagen nodig. Die moet dan bij 80% van de objecten binnen 15 minuten aanwezig zijn. De computermodellen van de Veiligheidsregio laten dan zien dat er minder tweede tankspuitauto's nodig zijn dan er nu beschikbaar zijn. Vanuit de oude situatie, toen elke gemeente een eigen brandweer had, is momenteel op tien brandweerposten een tweede tankspuitauto beschikbaar. Daarvan kunnen er volgens de Veiligheidsregio acht weg, waaronder die in Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen. Ze blijven wel op de posten staan, maar dan als oefen- en opleidingswagens. Ze mogen niet meer ingezet worden.

Dit doet pijn in West Betuwe. Er is, zoals Petra van Kuilenburg (GN) via Twitter al eerder had gemeld, in de drie huidige gemeenten van West Betuwe altijd goed geïnvesteerd in de brandweer. En er zijn veel, goed gemotiveerde en opgeleide vrijwilligers. Dan voelt het verdwijnen van de tweede tankspuitauto's niet goed.

GEVAARLIJKE STOFFEN Namens de Brandweerpost Neerijnen-West sprak Jan Smitsman in. Hij wees erop dat Neerijnen-West zeer strategisch ligt. Aan de Betuweroute en de Noord-Zuid route, met veel vervoer van gevaarlijke stoffen en met een verwachte groei van het personenvervoer. Langs de drukke A2 en de A15. Aan de Waal met steeds meer buitenlandse schippers die minder goed opgeleid zijn. Hij wees ook op de Wittenberg waar mensen wonen die niet zelfredzaam zijn. Hij stelde dat de Veiligheidsregio "uitgaat van wat wettelijk is toegestaan. Wij willen u er op wijzen dat dit de minimale norm is". Ook stelde hij dat bij de berekeningen "geen rekening gehouden wordt met de gelijktijdigheid van incidenten".

De aanwezige raadsleden zijn zeer ongelukkig met de plannen en staken dat niet onder stoelen of banken. Burgemeester Harry de Vries, die Neerijnen vertegenwoordigt in het bestuur van de Veiligheidsregio, stond aanvankelijk pal voor het Brandweerzorgplan. Hij wees erop dat er een verschil is tussen verstand en gevoel. Het plan biedt veiligheid, maar de mensen voelen het niet zo. Maar de raad hield voet bij stuk en bleef ontevreden. ,,Desnoods betalen we zelf een extra tankspuitauto", aldus Jos van Maanen (SGP). Hij vroeg Harry de Vries wat dat zou kosten. ,,40.000 euro per jaar", was het bijna bitse antwoord.

PIJN Toen kwam Dries Mulder (SGP) met een voorbeeld. ,,Stel nu eens dat de brandweer in Herwijnen moet uitrukken voor een incident op de A2. En twee minuten later komt er brandweermelding uit Haaften. Wat doet die eerste tankspuitauto dan?" Na een korte stilte gaf Harry de Vries zachtjes antwoord: ,,Dan moeten ze naar de A2. En dan moet er uit een ander dorp een auto naar Haaften gaan." Daarop concludeerde Dries Mulder: ,,En dan zitten er dus in Herwijnen vrijwilligers op de kazerne met die tweede tankspuitauto en ze mogen niet uitrukken. En daar zit voor ons de pijn."

Toen Rijk van de Wardt (PvdA) informeerde of de tweede tankspuitauto die als oefenmateriaal op de kazerne blijft nog wordt vervangen als die technisch afgeschreven is, antwoordde Harry de Vries bijna geluidloos: ,,Neen." Op dat moment ging Harry de Vries om.

Formeel kan de raad alleen een zienswijze indienen en is Neerijnen slechts een van de zestien gemeenten in de Veiligheidsregio. Maar Harry de Vries begon hardop na te denken. Hij had een ander idee en polste de raadsleden daarover. Wat zou de raad ervan vinden als hij zich samen met collega Jeroen Staatsen van Geldermalsen hard zou gaan maken om tenminste één tweede tankspuitauto in West Betuwe te behouden. En moet die dan in Geldermalsen of in Neerijnen komen? ,,In Neerijnen, strategisch aan de A2" klonk het eerst. Maar even later: ,,U gaat beiden lobbyen. Ik verwacht er twee."

Het gaat om de veiligheid van de burgers in West Betuwe. Harry de Vries gaat lobbyen en weet over twee weken meer. Dan zal de raad besluiten of er een zienswijze komt of een aanvalsplan.