• Burgemeesters van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

    Neeltje van Triest

Burgers willen bereikbaarheid en betrokkenheid nieuwe gemeente

GELDERMALSEN De gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen willen vanaf 2019 een nieuwe gemeente vormen. Om te polsen wat de bewoners van deze gemeente nu eigenlijk van die fusie vinden, en wat burgers belangrijk vinden tijdens het fusieproces, organiseerde de gemeenten burgeravonden in januari en februari.

door Linsey Driessen

@LinseyDriessen

Co van Leeuwen, woordvoerder van de gemeente Geldermalsen, kijkt er met een positief gevoel op terug: ,,De burgeravonden zijn succesvol verlopen. De sfeer was goed en betrokkenheid van de aanwezigen groot." De opkomst varieerde heel erg per dorp, want in het ene dorp waren er tien bewoners en in het andere een stuk of vijftig. ,,De opkomst had altijd beter gekund."

De gemeenten hebben bewust gekozen voor deze opzet, verspreid over verschillende dorpen binnen de GNL-grenzen. ,,Op deze manier bereiken we veel meer mensen dan dat we minder avonden zouden organiseren en zouden kiezen voor een clustering van de dorpen", legt Van Leeuwen uit.

De meeste burgers zijn vooralsnog vooral betrokken bij hun eigen dorp. ,,Burgers uiten vooral zorgen over het behoud van de eigen identiteit van het dorp, het voortbestaan van voorzieningen en de sociale woningbouw", aldus Van Leeuwen. Voor de toekomstige fusiegemeente vinden burgers het vooral belangrijk dat de gemeente betrokken is bij haar burgers en dat de gemeente daarnaast ook makkelijk bereikbaar is.

BEREIKBAARHEID Die bereikbaarheid van de gemeente staat al langer ter discussie, want al vanaf het prille begin is uitgesproken dat de fusiegemeenten niet een centraal gelegen gemeentehuis willen, zoals in de gemeente Buren.

Een paar punten zijn voor de burgers dan ook echt heel belangrijk: ,,Ze willen graag een betrokken en bereikbare gemeente met direct persoonlijk contact, een herkenbaar aanspreekpunt en dienstverlening dichtbij."

Het onderwerp van de daadwerkelijke herindeling leeft eigenlijk nog niet echt bij de meeste burgers, maar wanneer het dan toch moet gebeuren, vinden ze de combinatie Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen wel de meest logische: ,,De drie gemeenten lijken erg op elkaar en voelen zich daardoor ook wel goed bij elkaar passen."