• Wethouder Ton van Maanen

    Gemeente Geldermalsen

Buurmalsen heeft eigen Dorpsplan

BUURMALSEN Een aantal inwoners uit Buurmalsen heeft het initiatief genomen tot het opstellen van een dorpsplan. In het Dorpsplan Buurmalsen staan wensen en ideeën voor de toekomst toegelicht en uitgewerkt voor het hele dorp. Na een periode van voorbereiding, overleg met dorpsgenoten en uitwerking mag het resultaat er zijn. Vanzelfsprekend kan niet alles tegelijk worden geregeld en soms kan het dorp het ook niet alleen. In dat geval is het goed de hulp en ondersteuning van anderen in te roepen. Logisch dat daarbij dan ook naar de gemeente wordt gekeken. Vandaar dat de initiatiefnemers graag het Dorpsplan officieel willen aanbieden aan dorpswethouder Ton van Maanen.

De dorpsraad organiseert voor alle inwoners van Buurmalsen een nieuwjaarsborrel op zaterdag 14 januari vanaf 16.00 uur in Ons Eigen Gebouw in Buurmalsen. Tijdens de nieuwjaarsborrel wordt het dorpsplan rond 17.00 uur aangeboden aan wethouder Ton van Maanen. Onder het genot van een hapje en een drankje zijn alle inwoners van Buurmalsen uitgenodigd bij dit officiële moment.

Buurmalsen volgt hiermee het voorbeeld van Tricht, Enspijk, Rhenoy en Rumpt waar al eerder een dorpsplan werd vastgesteld en waar al projecten uit deze plannen zijn gerealiseerd of in uitvoering zijn.