• CDA-fractievoorzitter Dittie van Zee

    Wim Timmermans
  • Andrea Zierleyn, fractievoorzitter GroenLinks

    Wim Timmermans

CDA en GL uit coalitieonderhandelingen West Betuwe

GELDERMALSEN Zojuist is bekend geworden dat het CDA en GroenLinks uit de coalitieonderhandelingen van West Betuwe zijn gestapt. Reden is onenigheid over de tekst op het gebied van duurzaamheid, aldus fractievoorzitters Dittie van Zee (CDA) en Adrea Zierleyn (GL).

door Wim Timmermans

„Er lag een tekst waar drie partijen het over eens waren. Maar Dorpsbelangen en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe wilden overleggen met hun achterban. Zij kwamen met een nieuwe tekst. En het was slikken of stikken." Met name de passage over windmolens was omstreden. DB en LLWB wilden de focus niet op windmolens, maar op alternatieve innovatieve energiebronnen leggen.

CDA en GroenLinks willen niet verder. Zij wachten nu af wat de leider van de coalitieonderhandelingen DB gaat doen.

WINDMOLENS Formateur Marianne Kallen reageert: „Voor de Energietransitie is het huidige beleid uitgangspunt. We proberen een zo breed mogelijke coalitie te vormen. Dan lopen de meningen van de partijen op een aantal punten heel ver uiteen. Zo ook over windmolens. Daarom is er door mij een compromistekst gemaakt. We sluiten windmolens niet uit. Maar de focus zou moeten liggen op andere alternatieven, innovatieve energiebronnen. Dat is ook gebaseerd op het feit dat er binnenkort 14 windmolens worden gebouwd."

Fractievoorzitter Ed Goossens (DB) vult aan: „We mikken op drie kernwaarden: vertrouwen, stabiliteit en continuïteit. We willen een college met een zo breed mogelijk draagvlak. Dan is vertrouwen cruciaal. Je wilt een coalitie en een college die er uit willen komen."

Marianne Kallen: „CDA en GroenLinks kunnen zich niet in de woordkeuze vinden. Maar daar moet juist vertrouwen zijn. Dat hebben we op tafel gelegd en het blijkt een breekpunt. Dan houdt het op."

Kallen en Goossens meldden dat andere mogelijke coalitiepartners al onderweg zijn voor overleg.