Certificaat voor leerlingen Oranje Nassauschool

GELDERMALSEN Sinds januari 2016 volgt de Oranje Nassauschool in Geldermalsen het programma De Vreedzame School. In dit programma draait het om sociale competentie en democratisch burgerschap. Eén van de onderdelen is het werken met leerlingmediatoren. Kinderen van de bovenbouw leren de mediatorrol te spelen in het oplossen van conflicten. Afgelopen week ontvingen twaalf leerlingen een certificaat voor het voltooien van de training. Wethouder Ton van Maanen reikte de certificaten uit.

De twaalf leerlingen uit groep 7 en 8 van de Oranje Nassauschool in Geldermalsen zijn officieel geïnstalleerd als mediator. Zij hebben nu een rol in het oplossen van conflicten. Wethouder Ton van Maanen noemt het een bijzonder moment: ,,Het is belangrijk dat kinderen al vroeg leren wat het is om in een sociale samenleving te functioneren. Het oplossen van meningsverschillen is daar een groot onderdeel van."

Het programma De Vreedzame School is een compleet programma van CED-Groep voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. Ze krijgen een stem en ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Oranje Nassauschool ziet het programma als middel om de school te zien als oefenplaats voor burgerschap, democratie en verantwoordelijkheid.