ChristenUnie West Betuwe

GELDERMALSEN Met het oog op de aanstaande gemeentelijke herindeling is de ChristenUnie afdeling Lingewaal samengegaan met de afdelingen van Geldermalsen en Neerijnen en gaat nu verder als ChristenUnie afdeling West Betuwe. De partij zal in november 2018 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente.

In de gemeenteraden van Geldermalsen en Neerijnen heeft de ChristenUnie geen raadszetels, in Lingewaal wel. In de gemeenteraad van Lingewaal is de fractie van de ChristenUnie al sinds 2002 vertegenwoordigd. Begonnen met één raadszetel is de fractie geleidelijk en snel doorgegroeid en is nu de grootste fractie in deze raad. Sinds 2010 maakt de ChristenUnie ook deel uit van het college in de persoon van wethouder Govert van Bezooijen.

Betrokken bij de samenleving

Op de vraag hoe die progressie gemaakt is, antwoordt fractievoorzitter Fred Temminck dat het een beloning is van de kiezers voor de grote betrokkenheid bij de gemeenschap die de raadsleden steeds getoond hebben. Niet alleen vlak voor de verkiezingen, maar een hele periode door. Daarbij wordt principieel altijd gewerkt door te handelen vanuit de eigen christelijke identiteit, maar er te zijn voor iedereen en dat zonder uitzondering. Dienstbaar zijn aan de samenleving. Duidelijkheid en eerlijkheid zijn de sleutelwoorden. Naast Temminck zitten Linda van Willigen, Hans Daudeij en Nicole van Haarlem namens de ChristenUnie in de Lingewaalse gemeenteraad.

Landelijke partij, lokaal gericht

De ChristenUnie is een landelijk goed georganiseerde partij met een eigen bestuurdersvereniging en wetenschappelijk instituut. "Perspectief" is de eigen jongerenorganisatie. De partij is Europees, landelijk, provinciaal en lokaal vertegenwoordigd en heeft een eigen opleidingsacademie. Zo worden ook raadsleden, wethouders en burgemeesters intern geschoold om optimaal te kunnen functioneren ten behoeve van de lokale gemeenschap. Bestuur en fractie hebben een eigen verantwoordelijkheid en worden bemenst door verschillende personen uit de gemeente.

West Betuwe

Om in de kernen van de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen beter bekend te raken, wordt er deze week huis aan huis een nieuwsbrief bezorgd. Om in de nieuwe gemeente straks optimaal te kunnen functioneren en ieders belangen te kunnen dienen, zoekt de ChristenUnie betrokken en enthousiaste mensen uit deze kernen die voor of binnen de partij actief willen zijn. Enkele mannen en vrouwen hebben zich al gemeld, fijn als deze groep nog wat zou groeien. Mannen en vrouwen, en graag ook jongeren, kunnen zich melden via fractie@westbetuwe.christenunie.nl