Cliënt Colleges Geldermalsen genomineerd voor Gouden Prokkel

GELDERMALSEN ​​Staatssecretaris Van Rijn reikt vrijdag 26 juni de Gouden Prokkels uit. Dat is de prijs voor initiatieven die leiden tot ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 juni was het Prokkelweek in Nederland. Dé week waarin ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking centraal staan. Duizenden mensen organiseerden in bedrijven, buurten, op scholen en in het verenigingsleven activiteiten die mensen met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact brengen. Bedrijven en overheden nodigden mensen met een beperking uit stage bij hen te komen lopen. Meer dan 1.500 mensen met een verstandelijke beperking maakten hier gebruik van.

Uit bijna 400 Prokkelinitiatieven en 1500 Prokkelstages zijn er vijftien genomineerd voor de Gouden Prokkel. Er zijn drie categorieën: Mensenrechten Prokkel, Prokkelen in de samenleving en Prokkelstages. Tot de genomineerden in de categorie Mensenrechten Prokkel behoren de Cliënt Colleges Geldermalsen.

Mensen met beperking die in hun dagbesteding werkzaam zijn met dieren bereidden samen met docenten en leerlingen van MBO Helicon zogenoemde Cliënt Colleges voor. De leerlingen geven komend schooljaar Cliënt Colleges aan de cliënten. Maar als start mochten de cliënten eerst les geven aan de leerlingen en docente over wat zij willen leren en wat zij al kunnen.

www.prokkel.nl