• Lijsttrekker van de SGP, Lourens van Bruchem:

    Wim Timmermans
  • Ed Goossens, lijsttrekker Dorpsbelangen, die het voortouw had in de coalitieonderhandelingen

    Wim Timmermans

Coalitie gemeente West Betuwe rond

GELDERMALSEN Donderdagavond 17 januari hebben de partijen Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe de coalitieonderhandelingen afgerond. Er bestaat overeenstemming over de inhoud van een coalitieakkoord, het aantal wethouders en op hoofdlijnen over de portefeuilleverdeling. Die portefeuilleverdeling wordt in de eerste collegevergadering van het nieuwe team nog verder in detail uitgewerkt. In totaal gaat het college, naast burgemeester Harry Keereweer bestaan uit 5 wethouders (4,88 fte).

VIJF WETHOUDERS Beoogd wethouders zijn: Ton van Maanen (SGP), Ed Goossens (Dorpsbelangen), Govert van Bezooijen (ChristenUnie), Jacoline Hartman (Leefbaar Lokaal Belang) en 
Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen).
De beoogd wethouders worden de komende dagen onderworpen aan de voorgeschreven integriteitstoets. Het Bureau Berenschot voert deze toets uit.

Het is de bedoeling dat de coalitiepartijen hun coalitieakkoord op dinsdagavond 29 januari officieel aanbieden aan de gemeenteraad tijdens een ingelaste raadsvergadering. Die avond zal dan ook de beëdiging van de wethouders plaatsvinden.