Collecte EHBO vereniging Tricht – Buurmalsen

TRICHT EHBO vereniging Tricht – Buurmalsen verleent ondersteunende activiteiten bij plaatselijke evenementen waarbij EHBO-ers, volgens Burgemeester en Wethouders, verplicht aanwezig moeten zijn. Bijvoorbeeld: voetbalcompetities , wandelen en andere takken van sport. De uitgaansdag van de bejaarden en de zomerfair in Beesd behoren ook tot het vaste programma van de vereniging.

De vereniging is selfsupporting, en komen maar in beperkte mate in aanmerking voor subsidie. Dat betekent dat alle kosten van zowel oefenmaterialen, huur van de oefenlocatie, afdracht aan het Oranje Kruis enz. uit eigen middelen betaald moeten worden. Aangezien deze laatste niet toereikend zijn, houdt de vereniging in week 28 (van 9 t/m 14 juli) een huis-aan-huis collecte.

Info: www.ehbobuurmalsen-tricht.nl