• Ab Donker

College blijft zitten en raad distantieert zich van geweld

GELDERMALSEN De Geldermalsense gemeenteraad kwam vanavond bijeen voor een vergadering met enkel hamerstukken: een stilte voor de storm van morgen, wanneer de besluitvorming over het asielzoekerscentrum (AZC) op het programma staat. Toch kwam het onderwerp vandaag al wel aan bod omdat de VVD een motie van wantrouwen indiende tegen het gehele college, waarmee de partij zowel de wethouders als de burgemeester wilde wegsturen.

 

door Sophie van Hogendorp

t @sophiehogendorp

 

Frank Broedelet liet als woordvoerder van zijn partij weten een einde aan de 'poppenkast' rondom de besluitvorming van het AZC wil. ,,Het voorliggende voorstel is onvolledig, de besluitvorming moet te snel, er is onvoldoende inzicht in de maatschappelijke gevolgen, binnen de coalitie wordt er verdeeld over het onderwerp gedacht en dit alles heeft tot grote onrust in de samenleving geleid waardoor er in enkele dagen veel materiele en immateriële schade is aangericht. Conclusie is dat geen mens meer snap wat er gebeurt. Deze poppenkast moet eindigen.''

De enige partij die zich enigszins in de motie kon vinden, was Leefbaar Geldermalsen. Jos Rietbergen: ,,De gekozen terminologie en woorden van de heer Broedelet hebben niet mijn steun, de strekking van het verhaal wel.'' Alle andere fracties waren het met elkaar eens dat het niet aan de orde is het college naar huis te sturen. Ze willen een de raadsvergadering van morgen gewoon door laten gaan en het democratische proces zijn werk laten doen door de inwoners te horen. Coalitiepartij Dorpsbelangen was overigens van mening dat het juist de VVD zelf is die een 'poppenkast' veroorzaakt door geheime informatie te lekken en een protestmars te initiëren. Hettie Markenhof: ,,Als er een afspraak is gemaakt, heeft u zich daar aan te houden en  doet dat niet. U geeft aan geen vertrouwen in het college te hebben, maar hoeveel vertrouwen kunnen we eigenlijk in u hebben?''

 

De motie van de VVD haalde het dus niet. Heel even was er sprake van de totstandkoming van een tegen hangende motie om burgemeester Miranda de Vries steun te betuigen. Deze kwam er niet. In plaats daarvan legde Jan de Geus (D66) een verklaring namens de gehele gemeenteraad af: ,,Ieders mening wordt door ons gerespecteerd, maar wij distantiëren ons van iedere vorm van geweld.''