• Ab Donker

College Geldermalsen wil werken aan herstel vertrouwen

GELDERMALSEN In de raadsvergadering van 26 januari van de gemeente Geldermalsen gaven de 21 leden van de raad een opdracht aan het college. De opdracht heeft vijf stappen die gericht zijn op herstel van vertrouwen.

Die stappen luiden volgens het college als volgt: ,,Vul de volksvertegenwoordiging normaal in. Zorg eerst voor beeldvorming, doe daarna aan meningsvorming en sluit af met besluitvorming door de raad. Herstel het vertrouwen tussen het gemeentebestuur en de inwoners van Geldermalsen. Ga in gesprek met de provincie en de landelijke overheid. Maak duidelijk dat het vluchtelingenprobleem alleen door gemeenten opgelost kan worden met draagvlak van de inwoners. Verder is echte steun van de regering en het parlement nodig.

Onderzoek wat inwoners van Geldermalsen vinden van het vluchtelingenprobleem. Geef de gemeenteraad het initiatief voor een antwoord op het vluchtelingenprobleem. Dat doet recht aan het democratisch proces. Evalueer deze stappen voor de zomer."

De eerste week van februari begint het college met uitwerken van het onderdeel herstel van vertrouwen. Aan het einde van die week volgt weer meer informatie op de website en Facebookpagina van gemeente Geldermalsen. ,,Via deze kanalen en de gemeentepagina in Nieuwsblad Geldermalsen houden we inwoners op de hoogte van de stappen die komende tijd gezet worden. "

SPANDOEKEN OPRUIMEN Afgelopen weken zijn er veel spandoeken en borden opgehangen in de gemeente uit protest tegen de komst van een azc. Er kwamen en komen volgens de gemeente klachten binnen van inwoners die zich storen aan de spandoeken. Gemeente Geldermalsen gaat vanaf maandag 8 februari spandoeken, borden en stickers verwijderen. ,,Wie zijn spandoek of bord wil behouden vragen wij om deze voor 8 februari zelf te verwijderen. Inwoners mogen spandoeken gebruiken op eigen terrein, bijvoorbeeld huis of tuin. Ook voor de inhoud van de teksten blijven regels gelden; geen discriminerende of beledigende teksten en geen gevaar voor het verkeer."

HUISVESTEN VERGUNNINGHOUDERS GAAT DOOR Ieder jaar komen er tientallen vluchtelingen in de gemeente wonen, verspreid over de elf dorpen. Dit is al jaren het geval. Deze mensen hebben een verblijfsvergunning. De overheid stelt vast hoeveel van deze mensen er in iedere gemeente komen wonen. Deze taak blijft Geldermalsen ook gewoon doen in 2016. Dit is een plicht van de overheid.