College 'voorzichtig optimistisch' over begroting 2016

NEERIJNEN Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor 2016 met ook voor de langere termijn zicht op financiële stabiliteit. Wethouder financiën Jaap Andriesse is ,,voorzichtig optimistisch" over de financiële situatie van de gemeente Neerijnen: ,,Natuurlijk moeten we scherp blijven op een aantal financiële onzekerheden zoals het sociaal domein, maar dankzij de forse ombuigingen die een aantal jaren geleden zijn ingezet heb ik voor de lange termijn vertrouwen dat we met elkaar zorgen voor een sluitende begroting."

De begroting is gebaseerd op de Voorjaarsnota 2015, waarin het Collegeprogramma 2014-2018 'Bouwen aan vertrouwen' de centrale leidraad is. ,,Door behoedzaam begroten is het niet nodig om nieuwe ombuigingen door te voeren. De voorzieningen in de gemeente Neerijnen kunnen hierdoor in stand worden gehouden", laat het college weten. ,,Wij zijn verheugd dat de lokale lasten met alleen de trendmatige stijging van1,2% verhoogd hoeven te worden. Deze verhoging is nodig voor het opvangen van de loon- en prijsstijgingen."

Op 3 november 2015 vergadert de gemeenteraad van Neerijnen over de programmabegroting 2016. De vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Neerijnen.