• Sophie van Hogendorp

College wil elf windmolens op 'windpark Deil'

GELDERMALSEN Elf windturbines met een maximale ashoogte van 140 meter en een maximale rotordiameter van eveneens 140 meter. Dat is wat de colleges van burgemeester en wethouders van Geldermalsen en Neerijnen graag zouden zien langs de A15 op het nog te realiseren Windpark Deil. Het meerendeel van de raadspartijen ziet dit plan wel zitten, zo bleek in de vergadering van de commissie Grondgebied dinsdagavond.

door Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

Het college vroeg de commissie toestemming om de voorbereiding voor het windpark uit te voeren en hier waren geen heftige bezwaren tegen. Wel vroeg Bert van Erkom (Leefbaar Geldermalsen) zich af waarom gekozen wordt voor een plan met windmolens van 140 meter hoog in plaats van het door (een deel van) de gemeenteraad gevraagde alternatief van molens van tachtig meter hoog. Wethouder Ronald van Meygaarden: ,,Uit onderzoek is gebleken dat de effecten voor de omgeving niet kleiner worden met windmolens die minder hoog zijn. Aan de andere kant wekken ze wel minder energie op. Kiezen voor lagere molens is dus niet interessant."

De VVD was de enige partij die duidelijk kenbaar maakte geen voorstander te zijn van het windpark. Rita van Leeuwen: ,,Nederland is inmiddels één groot windmolenpark. De overheidsdruk voor het realiseren van windmolenparken is hoog: het moet en zal gebeuren. Ondanks dat bijvoorbeeld ook de ombudsman kanttekeningen heeft geplaatst bij de voordelen van het plaatsen van windmolens. Vechten tegen windmolens heeft in Nederland echter geen zin." Omdat de overige commissieleden geen bezwaar hebben tegen het voortzetten van de planfase, wordt deze gewoon voortgezet.