• Marjon Beijer

Column Spot op de Betuwe: Strafpunten

TIEL Buren is de terechte winnaar van het sublieme fruitcorso, maar de Geldermalsense wagenbouwers hebben mijn hart gestolen. Ze zijn al vijftig jaar trouw van de partij bij het corso in Tiel, maar hebben nimmer de lof van de jury weten te oogsten. Ik zou daar al lang moedeloos van geworden zijn. Ik zou geen boontje meer lijmen, geen pruim meer vast prikken, maar in Geldermalsen hebben ze al een halve eeuw onverstoorbaar doorgeplakt. En steeds maar stilletjes hopen op die eerste prijs. De bouwers hadden dit jaar zelfs kilo's gelukszaad gebruikt. Want je weet maar nooit of het helpt. Net als destijds het ingestraalde water van Jomanda. De wagen van Geldermalsen met de vier dansende vrouwen was een absoluut hoogtepunt in de corsohistorie. Een wagen met kolossale vrouwenfiguren waarvan de bovenstukken hydraulisch op de onderlijven moesten worden gezet. Dat is al een kunststukje op zich. Maar het kost wel tijd. De Geldermalsense wagen kwam zaterdagmorgen met vertraging in Tiel aan. Te laat komen is een doodzonde in het corsoreglement, wat de oorzaak ook is. De jury bracht de in een halve eeuw opgespaarde Geldermalsense inspanning om het corso te winnen à la minute om zeep: strafpunten. Vijftig jaar geploeterd en dan hupsaké, je kunt fluiten naar de zege. Ik zag de gedupeerde wagen in de Thorbeckestraat naderen. Aan twee kanten bomen, de dansende vrouwen moesten daar tussendoor walsen. Je kon het zien aankomen, de takken zwiepten de dames tegen het hoofd. De wagen kon er niet onderdoor, moest stoppen, in de achteruit, naar rechts, naar links, weer in de achteruit en dreigde zelfs te kantelen. De transpirerende chauffeur werd er wanhopig van. Uiteindelijk lukte het hem, nadat er een vrachtje tomaten en paprika's op de grond geploft was, weer op gang te komen. De hele corsostoet werd erdoor vertraagd. "De gemijnte hat die boome bèter moete snoeie", zei een man uit Meteren naast mij. Terugfietsend naar huis, bedacht ik met dit tafereeltje nog in het achterhoofd, dat corsowagens die aan de bovenkant zo treurig vastlopen in het gemeentelijk groen, bonuspunten zouden moeten krijgen. De jury die zo kwistig met strafpunten strooit, moet zich daar maar eens hard voor maken. Snoeihard.

Jan Beijer

(reageren: jbeijer@upcmail.nl)