• Leden van de vrijwillige brandweer tijdens de commissievergadering waarin het plan werd besproken

    Wim Timmermans

Commentaar: Brandweerzorgen

Het nieuwe Brandweerzorgplan van de Veiligheidsregio betekent voor Geldermalsen dat de tweede tankspuitauto uit de gemeente verdwijnt. Die zou overbodig zijn, maar wat zijn de gevolgen?

Geldermalsen valt sinds een paar jaar onder de Veiligheidsregio Zuid. Een langgerekte regio die zich uitstrekt van de Duitse grens tot Vuren, hemelsbreed 100 kilometer. Nu is er door de Veiligheidsregio een nieuw Brandweerzorgplan opgesteld. Daarin is een nieuwe doelstelling bepaald voor de aanrijtijden van de brandweer. Bij elk object moet binnen 10 tot 18 minuten een tankspuitauto ter plaatse kunnen zijn en indien nodig bij 80% van de objecten binnen een kwartier een tweede. De computermodellen van de veiligheidsregio laten zien dat de tweede Geldermalsense tankspuitauto daarvoor niet meer nodig is. Maar wat zegt dat concreet?

AANRIJTIJDEN Het Brandweerzorgplan laat niet zien welke aanrijtijden in Geldermalsen in het verleden golden. Diverse bronnen zeggen dat het nieuwe beleid voor de veiligheid in Geldermalsen geen vooruitgang is. Eerder gaf Ronald Jansen namens de Veiligheidsregio in de raadscommissie Bestuur en Middelen aan dat sommige objecten minder goed bereikbaar zullen zijn. Dat wordt volgens hem domweg te duur. De Veiligheidsregio wil daar meer op preventie gaan inzetten.

De tweede tankspuitauto verdwijnt niet echt. Het wordt een oefenauto, bedoeld voor de opleiding van brandweermensen. En hij blijft op de kazerne staan! Het bizarre is dat hij niet mag worden ingezet tijdens calamiteiten. Omdat het formeel een oefenauto is.

VRIJWILLIGERS De Geldermalsense brandweer heeft genoeg goed opgeleide vrijwilligers om een tweede auto te bemannen. Andere kazernes in de Veiligheidsregio, waar wel een tweede tankspuitauto blijft staan, hebben dat juist niet. Ook dat is op het eerste gezicht verre van logisch.

Geldermalsen beschikt over een Jeugdbrandweer met een tankspuitauto. Het onderhoud wordt gesponsord door lokale bedrijven. De Geldermalsense jeugdbrandweer wint overal eerste prijzen. Het is een topkorps. Maar ook die auto is overgegaan naar de Veiligheidsregio en staat ter discussie.

KLEINSCHALIGE ZORG Tegelijkertijd blijven ouderen langer in hun huis wonen. Er ontstaan steeds meer kleinschalige zorgvoorzieningen. Deze inwoners zijn extra kwetsbaar en moeten goed en snel bereikbaar zijn bij incidenten. Dat vraagt extra aandacht van de brandweer. Juist hier telt elke seconde.

Het lijkt er op dat de opschaling naar een grote aaneengesloten Veiligheidsregio ertoe leidt dat alles vooral op papier goed is geregeld. Dat is dan het gevolg van wat met een mooi woord schaalvergroting heet. Maar er wordt voorbij gegaan aan vrijwilligers, jeugdbrandweer en aan kwetsbare mensen in kleinschalige voorzieningen.

De plannen zijn al in een vergevorderd stadium. De gemeenteraad en het college zullen alle zeilen moeten bijzetten als zij het tij nog willen keren.