• Foto: Andre van der Vlerk

Commissaris van de Koning op werkbezoek in Deil en Geldermalsen

DEIL Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, Clemens Cornielje, brengt op donderdag 25 juni jeen officieel werkbezoek aan de gemeente Geldermalsen. Tijdens het werkbezoek is er bijzondere aandacht voor leefbaarheidsprojecten in Deil.

Na ontvangst om 11.00 uur in het gemeentehuis vertrekt Cornielje naar Deil, waar hij rond 11.40 uur een bezoek brengt aan speeltuinvereniging Jeugdland. Daarna volgt de lunch, met een bespreking met het college van burgemeester en wethouders. Daarin komen bestuurlijke samenwerking en de grondexploitatie (ontwikkeling woningbouw/uitgifte bedrijventerreinen) aan bod.

Iets na 14.00 uur is Cornielje in obs Lokhorstschool aan de Ringelesteinstraat. Dit bezoek duurt een uur.

Vanaf 19.00 uur is hij aanwezig bij de openbare raadsvergadering in het gemeentehuis in Geldermalsen. Op de agenda staat hier onder meer bestuurlijke samenwerking, de leefbaarheid van kleine kernen en de spoorproblematiek binnen de gemeente Geldermalsen. Om 20.30 uur wordt de raadsvergadering afgerond, waarna het werkbezoek van Cornielje om 21.00 uur is afgelopen.