• Sophie van Hogendorp

Commissie Samenleving schuift beslissing door

GELDERMALSEN - De commissie Samenleving besloot vanavond na een discussie van ruim een uur dat de nota Dorpshuizen nogmaals ingebracht moet worden in de commissie, het stuk is nog niet klaar om naar de raad te gaan. 

 

doorp Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

 

De nota dorpshuizen bleek veel vragen op te roepen bij de commissieleden. Zo wilden ze bijvoorbeeld weten waarom alle negen dorpshuizen, het Kulturhus en De Pluk een subsidie van € 1000,- krijgen. Verantwoordelijk wethouder Niko Wiendels: ,,Dit heeft uw raad zelf vastgesteld.  Deze € 1000,- is niet bedoeld voor exploitatie of onderhoud, maar specifiek voor de organisatie van wmo activiteiten. Daarom maken we hierbij ook geen onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële dorpshuizen. Wat is dan zo'n wmo activiteit? Het centrale woord daarbij is ontmoeten.'' Een ander punt dat verwarring opriep, was de kwijtschelding van de ozb. De commissieleden waren van mening dat de raad had toegezegd dat dit eenmalig gecompenseerd zou worden. Wiendels: ,,Wij hebben het destijds zo opgevat dat de compensatie van de ozb structureel is, een eenmalig compensatie heeft natuurlijk geen nut. Je doet dit juist om de dorpshuizen meer armslag te geven.''

Omdat de commissieleden er onderling en met de wethouder niet uit bleken te komen, ging de voorzitter over tot een stemming over de vervolgprocedure. Afgesproken is dat de notitie opnieuw ingebracht wordt in de commissie Samenleving omdat het nog niet klaar is om naar de raad te gaan.

 

Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 12 maart.