• Neeltje van Triest

Commissies Grondgebied en Samenleving dinsdag deels gezamenlijk

GELDERMALSEN De gemeenteraad van Geldermalsen houdt dinsdag 1 november twee commissievergaderingen, te weten van de commissie Grondgebied en de commissie Samenleving. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in het gemeentehuis. Samenleving en Grondgebied vergaderen het eerste half uur gezamenlijk. De complete agenda's en stukken zijn te vinden op www.geldermalsen.nl/bis/Raadscommissies bij gemeenteraad.

De commissies Grondgebied en Samenleving starten zoals gezegd gezamenlijk, en wel met twee presentaties over de voortgang van de huisvesting van statushouders. In oktober besprak de commissie de Informatienota Voortgangsrapportage mogelijkheden extra Sociale Woningbouw. De projectleider en beleidsmedewerker presenteren de uitgangspunten en voortgang. Commissieleden kunnen vragen stellen.

In de commissie Grondgebied komt vervolgens de Programmabegroting 2017 aan de orde. In deze commissie worden de programma's Wonen, werken en bedrijven en Landschap, verkeer en openbare ruimte besproken. Eerder werden de technische vragen behandeld. Nu gaat het om politiek-bestuurlijke vragen.

Een andere bespreekpunt vormen de prestatieafspraken Kleurrijk Wonen en Huurdersbelangen gemeente Geldermalsen. Het college van burgemeester en wethouders, Kleurrijk Wonen en Huurdersbelangen gemeente Geldermalsen (HBGG) maakten prestatieafspraken met elkaar. Het concept wordt aan de commissie voorgelegd. Dit werd afgesproken toen de raad de woonvisie behandelde.

Ook de commissie Samenleving bespreekt de Programmabegroting 2017. In deze commissie worden de programma's Leefbaarheid, welzijn en de toezichtsarrangementen Regio Rivierenland, Werkzaak, GGD Gelderland Zuid, Natuur- en recreatieschap Lingegebied besproken. Eerder werden de technische vragen behandeld. Nu gaat het om politiek-bestuurlijke vragen.