• BDUmedia

Concessie Arriva openbaar vervoer verlengd tot eind 2025

GELDERMALSEN Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft besloten de openbaarvervoerconcessie Achterhoek Rivierenland te verlengen met een periode van 5 jaar. Dit betekent dat Arriva tot eind van de dienstregeling 2025 de vervoerder in deze regio blijft.

Anne Hettinga, bestuursvoorzitter Arriva Nederland: ,,We zijn verheugd dat we tot eind 2025 in de mooie regio Achterhoek Rivierenland mogen rijden. En met het vertrouwen dat de Provincie hiermee in ons heeft. Dit is dankzij de inspanningen van alle medewerkers in dit gebied. Zij verdienen dan ook een groot compliment!"

In het bestek is onder artikel A.5.2. de optie tot verlenging met een periode van 5 jaar opgenomen. Deze optie wordt toegepast indien de vervoerder positief scoort op een viertal expliciet benoemde factoren in het bestek, te weten reizigersgroei, klanttevredenheid, tevredenheid personeel en de milieu-optie aanvullende CO2-reductie.

De Provincie heeft geconstateerd dat Arriva sinds de gunning van de concessie voldoet aan de in het bestek gestelde eisen bij bovengenoemde factoren. Monitoringsonderzoeken wijzen uit dat er goede resultaten zijn behaald. Tegen het besluit van de provincie Gelderland tot verlenging van de concessie, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.