• Ab Donker

Corsoclub Neerijnen in de wachtkamer

VARIK - Stichting Corsoclub Neerijnen hoopt nog deze maand het groene licht te krijgen voor een nieuw stuk grond in Varik.De vereniging wil op deze plek een 25 bij 15 meter grote hal optrekken waar de corsowagen wordt gebouwd die jaarlijks meedoet aan het Fruitcorso in Tiel. Gemeente Neerijnen voert momenteel de laatste onderhandelingen met de grondeigenaar. Zolang deze nog niet zijn afgerond, wil de corsovereniging niet zeggen om welke lap grond het gaat.Het voortbestaan van Corsoclub Neerijnen staat of valt bij het verkrijgen van dit terrein. De stichting mag alleen dit jaar nog gebruikmaken van de loods in de Achterstraat, de plek waar de voormalige gemeentewerf van Varik was gehuisvest. De loods is door de gemeente verkocht, waardoor de Corsoclub op straat dreigt te komen te staan. Komt de verkoop van het nieuwe stuk grond de komende weken onverhoopt niet rond, dan betekent dit zo goed als zeker het einde van de stichting.Politiek Neerijnen bespreekt deze maand een collegevoorstel om de Corsoclub een bedrag van 10.000 euro over te maken uit de baten van Stichting Variks Belang. Deze stichting beheert de nalatenschap van de vermogende neuroloog Daan van Londen die tussen 1945 en zijn overlijden in 1965 in Varik woonde. Bij zijn dood vermaakte hij een aanzienlijk deel van zijn vermogen aan de beheerstichting. Deze verdeelt jaarlijks de opbrengst onder verenigingen en stichtingen uit Varik en Heesselt.Als voorwaarde voor de gift stelt Neerijnen dat de Corsoclub blijft zetelen in Varik/Heesselt. Ook wordt het bedrag pas overgemaakt als er begonnen is met de bouw van de nieuwe hal. Daarnaast moet de financiering van het gebouw rond zijn. Dit laatste is volgens bronnen binnen de Corsoclub al helemaal rond.Jaarlijks bouwen zo'n zeventig vrijwilligers aan de grote wagen waarmee Neerijnen voor de dag komt op het Tielse Fruitcorso. In 2013 won de Neerijnense corsowagen de publieksprijs. In dat jaar, én in de vijf jaar daarvoor, eindigde de creatie van de Neerijnense bouwers steevast in de top-vijf.