• Ab Donker

Corsoclub Neerijnen kan opgelucht ademhalen

NEERIJNEN De Neerijnense corsovereniging is definitief gered met een uitzonderlijke financiële constructie van de gemeente.

De vereniging krijgt een eenmalig bedrag van 10.000 euro als compensatie voor de verkoop van de gemeentewerf in Varik. Dit is het huidige onderkomen van de corsoclub. Daarnaast betaalt de gemeente de subsidie van ruim 8.000 euro voor de komende vier jaar in één keer vooruit. Het geld is nodig om een oude veestal aan de Bommelsestraat geschikt te maken als nieuwe huisvestingslocatie.

Een raadsmeerderheid van PvdA, CDA, VVD en Voor Neerijnen is blij met de oplossing die een einde maakt aan een lange impasse. VVD eist wel dat de corsovereniging zich de komende jaren financieel gaat bewijzen.

GBN en SGP zijn tegen. SGP-raadslid Van Weelden wees erop dat er bij de verkoop van de gemeentelijk werkplaats geen financiële toezeggingen zijn gegaan. Daarnaast noemde hij de vooruitbetaling van subsidie strijdig met de aanstaande herijking van het subsidiebeleid. Ook speelt mee dat de corsoclub niet altijd de zondagsrust eerbiedigt.

GBN-fractievoorzitter Petra van Kuilenburg is bang voor precedentwerking. "De deur staat nu open voor alle verenigingen en instellingen die ook belangstelling hebben voor dit soort subsidie." Volgens PvdA-wethouder Jaap Andriesse kan daarvan geen sprake zijn. "De gemeente heeft met de verkoop van de werf een gedwongen situatie gecreëerd."