• Zijn deze winkels aan de Markt in Geldermalsen binnenkort ook (soms) op zondag open?

    Erik van Dijk
  • CU Lingewaal-fractievoorzitter Fred Temminck

    Fred Temminck

CU stuurt brief aan raad Geldermalsen over zondagopenstelling

GELDERMALSEN De ChristenUnie-fractie Lingewaal/ West Betuwe heeft een brief gestuurd aan de Geldermalsense gemeenteraad, waarin wordt ontraden het initiatiefvoorstel voor zondagopenstelling van winkels tijdens de feestmaand aan te nemen. De brief luidt als volgt:

,,Onze fractie heeft kennis genomen van het initiatiefvoorstel van D66 Geldermalsen met de titel: lnitiatiefvoorstel Pilot zondagsopenstelling tijdens de feestmaand.

Wij zijn als fractie niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Geldermalsen en kunnen er als zodanig niets over zeggen. Maar we zijn wel samen op weg, en inmiddels heel dichtbij, naar de nieuwe gemeente West Betuwe

Wij vinden het in dat kader ongewenst dat er nu in de gemeenteraad van Geldermalsen een initiatiefvoorstel behandeld gaat worden over dit gevoelige onderwerp. Deze discussie zal  in de nieuwe gemeenteraad gevoerd moet worden.

De ChristenUnie is geen voorstander van de zondagsopenstelling van winkels. Wij geloven dat God de wereld en de mensen heeft gemaakt en dat Hij als een zorgzame Schepper om ons geeft. Vanuit die zorgzaamheid geeft Hij ons 10 handvatten als kompas voor een waardevol leven. In één van deze handvatten geeft Hij ons mee dat in het ritme van leven en werken het goed is voor de mens om van een rustdag te genieten. Een dag voor ontspanning, ontmoeting, reflectie, een dag waarop we voorrang geven aan andere dingen dan doordeweeks. Vanuit die inspiratie kijken we naar de realiteit van ons politieke werk. In een samenleving waarin veel wordt uitgedrukt in economische waarde of nut, komen wij op voor andere waarden, zoals een collectief wekelijks rustmoment.

Of je het nu vanuit een economische, sociale of christelijke invalshoek bekijkt, een gezamenlijk (rust)moment in de week, waarop je ervan op aankunt dat het merendeel van de mensen vrij is, blijkt voor veel inwoners een groot goed te zijn. Een dag waarop je met elkaar kunt afspreken, elkaar kunt ontmoeten en waarop je even helemaal niets hoeft, is te waardevol om zomaar uit handen te geven.

Voor werkgevers en werknemers heeft dit grote gevolgen.

Wij vragen u dringend om dit initiatiefvoorstel af te raden.

Hoogachtend, 

Fred Temminck
fractie voorzitter"