• Het Lingegrachtconcert waar ook Voorwaarts speelde, is een mooi voorbeeld van een cultureel project dat binnen het nieuwe Cultuurfonds Rumpt zou passen

    Voorwaarts

Cultuur in Rumpt: iets terugdoen voor de plaats

RUMPT Een aantal inwoners van Rumpt heeft dit jaar een cultuurfonds opgericht. Het doel hiervan is om bijzondere uitvoeringen en projecten in Rumpt op het gebied van cultuur mogelijk te maken. Dit kan heel breed zijn, bijvoorbeeld openbare muziekuitvoeringen van een koor of de fanfare, een grote toneelvoorstelling, projecten op scholen, het organiseren van een tentoonstelling, historische routes, het behoud van monumenten, culturele evenementen.

door Martine Eerelman

Veel bewoners in Rumpt zijn actief betrokken bij het dorpsleven, het is een hecht dorp. Er zijn diverse verenigingen, er is een groot dorpsfeest en er zijn veel activiteiten in het dorpshuis Albertine, dat een centrale plaats inneemt in het dorp. Albertine van Kessel, dochter van de notaris uit Rumpt, gaf ruim honderd jaar geleden met een schenking de aanzet voor de stichting van een dorpshuis. Dit was nodig voor onder andere de fanfare en zangvereniging. Zij zochten een ruimte in het dorp voor het houden van repetities, uitvoeringen en vergaderingen.

Ook kerken werden vroeger vaak gefinancierd door de eigen inwoners, die bijvoorbeeld een restauratie betaalden, een schenking deden voor het orgel of een glas-in-lood raam lieten plaatsen. ,,Je kunt dit cultuurfonds zien als een verlengde hiervan", zegt een van de initiatiefnemers. ,,Als je de mogelijkheid hebt, hoor je in mijn ogen wat terug te doen voor de gemeenschap. Ook in financiële zin. In vroeger tijden ging het geld van de welgestelde inwoners vaak naar een gebouw, zoals de kerk. Nu willen we dat budget inzetten voor bijvoorbeeld een muzikale activiteit voor de jeugd of een cultureel evenement, waarbij het hele dorp uitloopt. Een voorbeeld is het Lingegrachtconcert waar onder meer de Rumptse muziekvereniging Voorwaarts aan meedeed. Cultuur brengt mensen samen."

Cultuur is meer dan muziek of beeldende kunst. ,,Onder cultuur verstaan we ook literatuur, verhalen en natuurlijk ook de geschiedenis en het landschap van Rumpt."

Verenigingen en stichtingen die gevestigd of geworteld zijn in Rumpt, kunnen een beroep doen op dit fonds. De aanvraag loopt via het Prins Bernhardcultuurfonds. Een lokale raad van toezicht neemt een besluit of het geld wordt toegekend. Kijk voor meer informatie op: www.cultuurfonds.nl/fonds/cultuurfonds-rumpt