• Uitreiking Cultuurprijs 2016

    Rita Boer Rookhuiszen

Cultuurprijs Geldermalsen anders dan anders

GELDERMALSEN Elke twee jaar reikt de gemeente Geldermalsen cultuurprijzen uit. Cultuurprijzen zijn erkenningsprijzen voor een goede inzet op cultureel gebied. In november dit jaar worden voor de laatste keer als gemeente Geldermalsen de cultuurprijzen uitgereikt. Dat gebeurt dit jaar anders. Dit keer kan iedereen zijn of haar favoriete culturele initiatief nomineren. Ook is er dit jaar naast de Cultuurprijs en de Jo de Gramprijs een publieksprijs. Tot 1 augustus kan iedereen initiatieven, activiteiten of projecten aandragen. Dit kan via de website: www.geldermalsen.nl/cultuurprijs

De cultuurprijzen worden uitgereikt aan opmerkelijke initiatieven, activiteiten of projecten in de amateurkunst. Alle vormen van kunst- en cultuuractiviteiten komen in aanmerking zolang ze in de gemeente Geldermalsen worden uitgevoerd. Bij de beoordeling let de jury op bepaalde kernmerken. Een kernmerk is of het initiatief, de activiteit of het project discipline overstijgend is. Andere kernmerken waar de jury op let staan op www.geldermalsen.nl/cultuurprijs

Nomineren

Inwoners kunnen activiteiten nomineren die plaatsvonden of plaatsvinden tussen 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2018. Bij de aanmelding moet een goede onderbouwing zitten. Nomineren kan via het aanmeldformulier op www.geldermalsen.nl/cultuurprijs, door een mail te sturen naar info@geldermalsen.nl of bij het aanvragen van een subsidie of vergunning.

Drie verschillende prijzen

Uit alle voorgedragen nominaties selecteert de jury drie winnaars voor de Cultuurprijs. De winnaar van de eerste plaats ontvangt een oorkonde met juryrapport en een geldprijs van 1.000euro. De andere twee winnaars ontvangen een bedrag van 100 euro.

Als er aanleiding voor is, reikt de jury ook de Jo de Gramprijs uit. Dit is een aanmoedigingsprijs voor nieuwe initiatieven die kunnen uitgroeien tot een authentieke cultuuruiting in de gemeente. Het gaat om bijzondere initiatieven voor en/of van jeugd tot 23 jaar. De eerste prijs bestaat uit een oorkonde met juryrapport en een geldbedrag van 500 euro. De tweede en derde prijs ontvangen een geldbedrag van 100 euro.

Nieuw dit jaar is de publieksprijs. Voorgaande jaren bepaalde de cultuurprijscommissie welke initiatieven in aanmerking komen voor de cultuurprijzen. Nu kan ook het publiek stemmen voor een afzonderlijke publieksprijs. Deze publieksprijs bestaat uit een geldbedrag van 250 euro. Het publiek dat bij de uitreiking aanwezig is, stemt op één van de (maximaal) zes genomineerden, als winnaar van de publieksprijs.

De jury en commissie

Een cultuurprijscommissie beoordeelt de kandidaten en de samenstelling van de lijst met genomineerden. De commissie bestaat uit maximaal acht personen. Naast wethouder Niko Wiendels als voorzitter en een beleidsmedewerkers van de gemeente zitten in de commissie nog 6 personen die affiniteit hebben met kunst/cultuur. Ook de vorige winnaars van de Cultuur- en Jo de Gramprijs zitten in de commissie.

De jury bestaat uit de commissie, exclusief de wethouder en de beleidsmedewerker van de gemeente. De jury verzamelt zelfstandig informatie over initiatieven of activiteiten en kan ook nominaties voordragen. Zij bepalen de uiteindelijke toekenning van de prijzen (behalve de publieksprijs).

De cultuurprijscommissie bestaat dit jaar uit:

1. Adri Vink (muziekvereniging), 2. Els de Vries (Welzijn West Betuwe), 3. Henri Piek (Festivate), 4. Jan Wasmus (Ode aan de Linge), 5. Lois Coli (Musical Ruth), 6. Marloes Reuvers (bibliotheek Rivierenland), 7. Emma Burggraaff (gemeente Geldermalsen), 8. Wethouder Niko Wiendels (gemeente Geldermalsen)

De jury bestaat uit de leden 1 tot en met 6 van de commissie.