D66 informeert kiezers Rivierenland in gemeentehuis Geldermalsen

GELDERMALSEN Voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart beginnen de campagnes van de politieke partijen goed op gang te komen. D66 Rivierenland hield bijvoorbeeld afgelopen vrijdagavond een informatieavond.

In het gemeentehuis van Geldermalsen heette D66 kandidaat-Statenlid Harry van Alphen de belangstellenden welkom. D66-senator Joris Backer trapte af en kreeg het publiek al gauw mee door zijn anekdotes over het reilen en zeilen van de Eerste Kamer. Hij benadrukte daarbij dat dit bestuursorgaan van groot belang is omdat het nieuwe wetgeving toetst aan onze grondrechten.

Hennie Roorda is namens Water Natuurlijk bestuurslid van het Waterschap Rivierenland en kandidaat voor de komende verkiezingen. Zij vertelde dat meer dan de helft van Nederland is blootgesteld aan overstromingsrisico uit de zee en rivieren. Daarnaast ligt 26% van Nederland onder de zeespiegel. Toch is Nederland een van de veiligste delta van de wereld, mede dankzij de waterschappen.

Na een pauze die werd opgeluisterd door live muziek was het de beurt aan Rita Braam en Michiel Scheffer, kandidaat-Statenlid en lijsttrekker namens D66. Rita Braam vindt dat voor de transitie naar een nieuwe economie, een slimme inzet van kapitaal nodig is. Ze legde uit dat D66 daarbij kiest voor revolverende fondsen uit het NUON-vermogen. Verder lichtte ze toe hoe duurzaamheid een bijdrage kan leveren aan Gelderland. Door bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens langs de A15 te plaatsen of door schoolgebouwen te voorzien van zonnepanelen.

Michiel Scheffer wees op de grote forenzenstroom die Gelderland kent: ,,Elke dag reizen 200.000 Gelderlanders naar een baan buiten de provincie. Door innovatieve en duurzame ondernemingen te ondersteunen kunnen we banen creëren in Gelderland. Daarnaast moeten we onze sterkten benutten zoals bio-based watergebonden industrie, en kunnen we meer waarde uit onze logistieke ligging halen. Om dit te bereiken hebben we een sterk bestuur nodig dat samenwerkt met ondernemers en inwoners."

Op de foto: Joris Backer (l) en Harry van Alphen.